Psykiatrisk Gadeplansteam

Teamet, der hører under Psykiatrisk Center Amager, består af 8 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Vores arbejde består i at opsøge, opspore og udrede hjemløse, der har/eller der er mistanke om, at de har en psykisk sygdom.

Målgruppedefinition og inklusionskriterier

Personer +18 år, som opholder sig i København, Frederiksberg eller Tårnby kommuner, og for hvem der er en begrundet mistanke om psykisk sygdom af ikke-akut karakter, og som enten:

  • Overnatter på "gaden", i natcafeer eller på herberg, inklusiv funktionelle hjemløse, dvs. personer, der af anden grund ikke kan opholde sig i egen bolig.

Eller er:

  • Sofasovere, som har en kommunal indsats pga. hjemløshed.

Eksklusionskriterier

Personer, der er:

  • kendt med psykisk sygdom og modtager behandling i andet ambulant regi fx DPC, OPUS eller et OP-Team
  • har en retslig foranstaltning
  • har behov for akut tvangsindlæggelse, og som ikke har et åbent forløb i gadeplansteamet.
  • er i en ustabil fase, men ikke er afsluttet i igangværende forløb i andet ambulant regi.

Behandling

Behandlingen tilbydes patienter, der har behov for en specialiseret indsats forud for og med henblik på et længerevarende ambulant forløb.

Behandlingen består af en assertiv og opsøgende funktion, som bygger på kendskabet til hjemløsepopulationen og de kommunale hjemløseindsatser. Der tilbydes samtaler med sygeplejersker, lægesamtaler samt hjælp til en helhedsorienteret indsats.

Gadeplansteamet kan udlevere medicin vederlagsfrit i den akutte fase.

Ud over psykiatrisk ambulant behandling varetager Gadeplansteamet en specifik funktion af personer, der (endnu) ikke er identificerede psykisk syge, og som opholder sig på gadeplan eller på herberger etc.

Behandlingsindsatsen ift. hjemløse personer styrkes via teamets tilstedeværelse i hjemløsemiljøet, et tæt samarbejde med kommunale indsatser og andre relevante samarbejdspartnere.


Redaktør