Psykiatrisk Gadeplansteam

Teamet, der hører under Psykiatrisk Center Amager, består af 8 sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Vores arbejde består i at opsøge, opspore og udrede hjemløse, der har eller hvor der er mistanke om, at de har en psykisk sygdom.

Målgruppedefinition og inklusionskriterier

Personer +18 år, som opholder sig i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør  kommuner, og for hvem der er en begrundet mistanke om psykisk sygdom, og som enten:

  • Overnatter på "gaden", i natcafeer
  • Har ophold på herberg
  • Sofasovere

Eller er:

  • Funktionelle hjemløse, dvs. personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig

Eksklusionskriterier

Personer, der er:

  • kendt med psykisk sygdom og modtager behandling i andet ambulant regi fx DPC, OPUS eller et OP-Team
  • har en retslig foranstaltning
  • har behov for akut tvangsindlæggelse, og som ikke har et forløb i gadeplansteamet.

Behandling

Teamet varetager udredning og behandling ift. målgruppen – herunder afklaring af og igangsættelse af kommunale støttefunktioner, bolig og relevant ambulant opfølgning. Når der er plan herfor og patienten er i stabil psykiatrisk behandling afsluttes patienten fra Gadeplansteanet.

Behandlingen består af en assertiv og opsøgende funktion, som bygger på kendskabet til hjemløsepopulationen og de kommunale hjemløseindsatser. Der tilbydes samtaler med sygeplejersker, lægesamtaler samt hjælp til en helhedsorienteret indsats.

Gadeplansteamet kan udlevere medicin vederlagsfrit i den akutte fase.

Ud over psykiatrisk ambulant behandling varetager Gadeplansteamet opsøgende funktion af personer, der (endnu) ikke er identificerede psykisk syge, og som opholder sig på gadeplan eller på herberger etc.

Behandlingsindsatsen ift. hjemløse personer styrkes via teamets tilstedeværelse i hjemløsemiljøet, et tæt samarbejde med kommunale indsatser og andre relevante samarbejdspartnere.


Redaktør