Gennembrud for PROLED publiceringer

​​Tre publiceringer med afsæt i PROLED forskningsprojektet har nu set dages lys. 

Vent...

​PROLED forskningsprojektet har nu for første gang fået data publiceret efter et krævende peer-review-forløb.

Det er inden for få måneder blevet til hele tre publiceringer, som tager afsæt fund fra PROLED forskningsdatabasen.

"At vi endelig har kunnet publicere resultat fra PROLED har stor betydning for vores forskning, men også for patienterne som bidraget mede deres samtykker til at deltage. Vi kan fra nu af give noget tilbage til dem i form af mere viden om deres lidelser med målet at på sigt kunne forbedre behandlingen af spiseforstyrrelser", fortæller overlæge og forskningslektor Magnus Sjögren. 

Kognitive funktioner hos voksne med anoreksi
Sammen med Maria Seidel, Helen Brooker, Kamilla Lauenborg og Keith Wesnes står overlæge og forskningslektor Magnus Sjögren bag publiceringen:
"Cognitive function in adults with enduring anorexia nervosa" i Accepted Nutrients 27 February 2021(nutrients-1077631)"

I dette studie erkognitionsevnerne, hos patienter, som lider af anoreksi blevet undersøgt på en måde, som ligner de klassiske intelligenstest. Resultaterne er sammenlignet med dem for raske forsøgspersoner. Den gode nyhed er, at patienterne i PROLED præsterer højt kognitivt set, og der ikke er nogen forskel i det store hele. Ved lav vægt var de facto patienterne hurtigere i enkelte opmærksomhedstest og i en grammatisk ræsonnements test. Efter vægtøgning var der ikke nogen forskel. Tolkning af dette fund passer med teorien om øgede koncentrationsevner ved lav vægt ved anoreksi, noget som andre studier også har fundet. Betydning af dette fund er uklart og kan muligvis kobles til arousal. 

Find publiceringen her:

Vægtøgning hos patienter med forskellige typer spiseforstyrrelser
Magnus Fjeldstad, Torben Kvist og Magnus Sjögren har publiceret: "Weight gain in adults with avoidant/restrictive food intake disorder compared to restrictive anorexia nervosa – Pilot findings from a longitudinal study", I Accepted Nutrients 2021 (nutrients-1077835).

Her blev individer, der lider af Avoidant Restriktiv Food Intake Disorder undersøgt. Det en tilstand, der ligner restriktiv anoreksi, men som også adskiller sig fra dette. Studiet er det første, som sammenligner vægtøgning ved ARFID med vægtøgning ved restriktiv subtype af Anoreksi. Der blev ikke fundet nogen forskel. Derimod led ARFID patienterne mere af angst ved baseline uden at den påvirkede vægtøgningen, og vi så også at der er tendens til forskel i motivationen til at modtage behandling, hvor motivationen var større ved ARFID. Tolkningen af studiets fund er, at man god kan give samme ernæringsbehandling ved ARFID som ved anoreksi. En begrænsning ved studie er at der kun var få individer med ARFID inkluderet.

Find publiceringen her:

Analyse af blodprøver fra patienter med forskellige type af blodprøver
Endelig har publiceringen "A systematic review and meta-analysis finds increased blood levels of all forms of ghrelin in both restricting and binge-eating/purging subtypes of anorexia nervosa" fundet vej gennem nåleøjet. Bag publiceringen står Maria Seidel, Signe Markmann Jensen, Darren Robert Healy, Aakriti Dureja, Hunna Watson, Birgitte Holst, Cynthia M. Bulik samt Magnus Sjógren, og undersøgelsen kan findes i Online February 2021. nutrients-1085965. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/709/pdfStudiet er et litteraturstudie, og det tog afsæt i et samarbejde indenfor PROLED-netværket af forskere. Her blev fundet, at ghrelin i alle dets former er øget ved akut anoreksi, og at det tenderer til at blive normaliseret noget ved vægtøgning, men at det stadig adskiller sig fra det normale. Der var ingen forskel mellem subtyperne af anoreksi.  Studiet er et af de første større studier af potentielle biomarkør ved anoreksi, og opfølgende undersøgelser bør undersøge om ghrelin er en prognostisk markør, hvilket enkelte studier foreslår.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor