​​​​​

Akuthusets sengeafsnit

​Akuthuset er et stort hus bestående af flere afdelinger under samme tag.

Vi har en Akutmodtagelse, som har åbent 24 timer i døgnet. Man kan henvende sig selv, men man kan også være blevet henvist af egen læge, sin ambulante behandler eller f.eks. 1813.


​I akutmodtagelsen taler man med en sygeplejerske og derefter en læge, hvorefter det vurderes, hvorvidt der er behov for indlæggelse.

Er der behov for indlæggelse bliver man typisk indlagt på enten vores åbne akutafsnit (2.0), hvor vi har plads til 10 patienter, eller på vores intensive akutafsnit (2.1), hvor der er plads til 6 patienter. I løbet af 2020 vil vi få plads til 11 indlagte patienter.

For begge afsnit gælder, at man har enestue, med eget toilet og bad.

Om behandlingen på afsnittene
På begge afsnit observeres og behandles patienter med alle former for akutte og kroniske psykiske lidelser. Man er typisk indlagt i kortere tid, indtil det klarlægges om man skal udskrives eller overflyttes til et af de andre afsnit på centeret, hvis man har brug for at være indlagt i længere tid.

Behandlingens overordnede mål
I akuthuset er et af vores mål, at patienter og pårørende modtager professionel sygepleje af høj kvalitet, med fokus på den enkelte patient. Vi ønsker en kultur præget af en god tone og gensidig respekt, hvorfor dette er et område vi har fokus på. 

Besøgstider
Man er altid velkommen til at få besøg af sine pårørende og vi har ingen faste besøgstider. Vi ser patientens pårørende som en vigtig ressource, da de typisk kender patienten rigtig godt og kan bidrage med vigtig viden, som kan hjælpe patienten i behandlingsforløbet.Redaktør