​​​​

Døgnafsnit 5 for Spiseforstyrrelser

​Om afsnittet
Døgnafsnit 5 for Spiseforstyrrelser er et åbent højtspecialiseret behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, primært anorexia nervosa.

Afsnittet modtager henviste patienter og har plads til 11 patienter.

Behandlingen
Vi tilbyder døgnbehandling inddelt i 6 regier med forskellige fokusområder. Inden udskrivelsen vil der være lagt en plan for den videre behandling i dagafsnit eller ambulant regi.

Behandlingen indeholder 3 elementer:

  • Støtte til normalisering af vægt og spisemønstre.
  • Støtte til indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for og vedligeholder spiseforstyrrelsen.
  • Motivation til forsat ambulant/dag behandling og dermed støtte til forsat at gå imod spiseforstyrrelsen og at kunne mestre en meningsfuld tilværelse.

Dagligdagen er tilrettelagt så den understøtter alle 3 områder. I begyndelsen af indlæggelsen vil spisning og vægtøgning fylde det meste af dagen og kræve mange ressourcer og støtte til dette. Senere i forløbet vil fokus på de psykologiske faktorer og motivation fylde mere.

I plejen lægges der vægt på miljøterapi, støttende motiverende samtaler og dialektisk adfærdsterapi. Ved siden af tilbydes logbogs-samtaler, samtaleforløb hos psykolog og samtaler med pårørende.

Gruppetilbud
Kropsgruppe, kostgruppe, mindfulnessgruppe, fitness-gruppe, krea-gruppe, DAT-gruppe (dialektisk adfærdsterapi) og patientundervisning.

Målsætning
Målet med indlæggelse er at fastholde og fremme den enkelte patients sundhedstilstand og ressourcer med henblik på recovery. Plejen og behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte patients aktuelle tilstand, livssituation og ressourcer.

At få det bedre er ikke en jævnt fremadskridende proces. Når vægten stiger aktiveres følelser, tanker og anorektisk adfærd, som skaber uro, usikkerhed og angst. Personalet vil hjælpe med at håndtere disse vanskeligheder og hjælpe med at bevare motivationen for behandling.

Besøgstider (obs! vær opmærksom på særlige retningslinjer pga. COVID-19)
Pårørende er velkomne på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri, men besøg er tilpasset den aktuelle fase i behandlingen. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl angående besøg.

Personalet
På afsnittet er der ansat læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, psykologer, socialrådgiver, diætist, fysioterapeuter og en sekretær. Desuden har vi ofte studerende og elever på afsnittet.

Afsnitsledelse


Redaktør