Bygningen spiseforstyrrelsesområdet

Om spiseforstyrrelsesområdet

Al behandling af voksne patienter med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden finder sted på Psykiatrisk Center Ballerup. 

Det betyder, at patienter som henvises til enten ambulant behandling eller indlæggelse modtager behandlingen på Psykiatrisk Center Ballerup. 

Nybyggede rammer til behandlingen
Hovedparten af behandlingen af spiseforstyrrelser er samlet i et nyt 5000 kvadratmeter stort byggeri, som i 2018 er opført til netop det formål på Psykiatrisk Center Ballerup.  Sengeafsnit 3 har til huse i en nyrenoveret bygning på matriklen, som giver de bedst mulige rammer for afsnittets behandlingsindsats. Læs artikler om og se billeder fra byggeriet

I alt er cirka 120 medarbejdere beskæftiget med at sikre den bedst mulige behandling af de henviste patienter med spiseforstyrrelser. Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup

Kunsten i byggeriet
Kunsten i spiseforstyrrelsesbyggeiet
Læs om kunsten 

Grundprincipper i behandlingen
Behandlingen er fordelt på 4 enheder/afsnit med behandlingstilbud, som målrettes og tilpasses den enkelte patients behov. Al behandling tager afsæt i den fælles behandlingsramme. 

Behandlingsrammen tager udgangspunkt i en såkaldt flersporet og faseopdelt behandling. Den indeholder forskellige behandlingstilbud, som er tilpasset patientens skiftende faser af motivation for forandringer (før-overvejelse, overvejelse, beslutning og aktion, samt vedligeholdelse, stabilisering og tilbagefald). 


Vi tilbyder en kombination af flere forskellige elementer i behandlingen: Psykoterapi, psykoedukation, støtte til normalisering eller stabilisering af kropsvægt, kostvejledning, måltidstræning, kropsterapi, miljøterapi, behandling af fysiske komplikationer, behandling af flere samtidige psykiske lidelser og medicinsk behandling, samt indsatser til psykosocial rehabilitering. 

 

 Redaktør