Kunsten i spiseforstyrrelsesbyggeriet

Kunsten i gårdhaverne

Kunstner Rikke Ravn Sørensen står bag de store kalkstens-udsmykinger i ​de fire gårdhaver, som ligger ned igennem byggeriet. 

Kunstprojektet består af tre elementer: Gårdrum med store kalksten fra Faxe, fotografier fra Faxe kalkbrud samt en bog med tekster og fotografier fra arbejdet med kunstprojektet.

Fire store kalksten fra Faxe Kalkbrud er placeret i hvert sit gårdrum og agerer samlende elementer i Rikke Ravn Sørensens udsmykning. Her har stenbruddet og den dybe tid, som er at finde i kalkstenens materie, været emne og afsæt for billedkunstnerens nænsomme tilgang til stedet.

Stenene ligger klodset op på tykt egetræstømmer og svæver let over jorden. Et stykke egetræstømmer starter og afrunder også simple buede linjer af forskellige græsarter i hver af gårdrummene, som med tiden vil vokse op og blive til skjul og aflukker til ophold. Kalkstenene i gårdrummene forbindes til syv fotografier, taget af Rikke Ravn Sørensen i kalkbruddet.

Kunstprojektet er støttet af Statens kunstfond, Det Obelske Familiefond og Becket-Fonden.

Kunsten i spiseforstyrrelsesbyggeriet

Kunsten i spiseforstyrrelsesbyggeriet

Kunsten i spiseforstyrrelsesbyggeriet

Billeder taget af fotograf Lea Jessen

Redaktør