De bærende behandlingsprincipper er behandlingsmæssig kontinuitet, inddragelse af netværk, integration i samfundet. ​De psykiatriske ambulatorier, der rummer de tidligere distriktspsykiatriske centre og OP-teams, haet tæt samarbejde med de enkelte kommuner, de praktiserende læger og de lokale socialpsykiatriske tilbud, samt regionens socialpsykiatriske botilbud.