Enhed for Oligofreni

Målgruppe

Enhed for oligofreni er en specialiseret enhed på regionsfunktionsniveau, som behandler patienter med sværere mental retardering (IQ<50) og samtidig psykiatrisk lidelse, fx autismespektrumlidelse eller psykose. Målgruppen har ofte begrænset eller intet verbalt sprog, og vanskeligheder med håndtering af impulser og følelser. Der er ofte udfordrende adfærd med fx selvskade eller aggressiv adfærd. Grundet den svære udviklingshæmning er der ikke sjældent også flere fysiske problemstillinger.
Målgruppen bor ofte på institution eller i bolig med særlig støtte.

Behandling

Behandlingen er overvejende psykofarmakologisk med henblik på at behandle den psykiatriske grundlidelse og opnå bedre affektforvaltning. Behandlingen er typisk tidsmæssigt begrænset til at den konkrete psykiske tilstand er håndteret, eller indtil at det vurderes at behandlingen kan foregå på hovedfunktionsniveau.

Henvisning

Henvisning foregår via Central Visitation & Diagnostisk (CVD), Region Hovedstadens psykiatri og kan foregå fra egen læge eller fra andre psykiatriske ambulatorier/sengeafsnit. Følgende kriterier skal være til stede:
  • Minimum middelsvær mentalretardering (IQ<50)
  • Komorbid psykiatrisk lidelse, fx autisme eller psykose. 
  • Aktuelt behandlingsbehov
  • Kompliceret tilstand, som vurderes ikke at kunne behandles på hovedfunktionsniveau eller hvor behandling på hovedfunktion ikke er fundet tilstrækkelig. 


Redaktør