​​​​​​

Afsnit 2021 Ældrepsykiatrisk Ambulatorium

Ældrepsykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2021 undersøger og behandler patienter over 70 år, som har psykiske lidelser.

​Vi yder en tværfaglig behandling, som varetages af læger, sygeplejersker og psykolog.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende i behandlingen. Det kan fx være din familie, en nær ven eller et andet menneske, som kan støtte dig i at gennemføre behandlingen. 

Mere information
Læs mere i vores velkomstfolder, som du finder i kolonnen til højre.

Redaktør