F-ACT Ambulant psykiatri Frederikssund

Afsnittet varetager den ambulante og opsøgende psykiatri i to kommuner: Frederikssund og Halsnæs.

​​

Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.

Vores behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats. 

Det tværfaglige team er sammensat af ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, recoverymentorer samt psykiatere. 

Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper.

Derudover tilbyder vi gruppetilbud, fx psykoedukation (patientundervisning), symptomhåndtering, livsstilsgruppe samt en gruppe, der fokuserer på at komme sig.

Obligatorisk informationsmøde
Alle nye patienter og deres pårørende inviteres til obligatorisk velkomst/informationsmøde den første mandag i måneden kl. 17-18 om den kommende behandling.

Henvisning
Henvisning til distriktspsykiatrien foregår via praktiserende læger, døgnafdelinger samt andre psykiatriske afdelinger.

F-ACT

Distriktspsykiatri og OP-team Frederikssund arbejder som et pilotprojekt i 2016-2018 sammen i F-ACT teams.

Hvad er et F-ACT team
Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.
Du tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra F-ACT teamet i starten af dit behandlingsforløb og i perioder hvor du oplever en forværring af din sygdom. Når du er i bedring, eller hvis din sygdom er i ro, modtager du som før regelmæssig kontakt i løbet af året.

Hvad består behandlingen af?
Behandlingen består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. Behandlingen er kendetegnet ved:
Individuel behandling i samarbejde med dig og baseret på dine behov
Efter aftale behandling hjemme hos dig
En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvar for din behandling
Hyppigere og tværfaglig behandling, når der er behov for det
Mulighed for samarbejde med dine pårørende
Redaktør