Distriktspsykiatriske centre

​Distriktspsykiatriens hovedmålgruppe er de sværest kronisk sindslidende. Det kan være psykotiske patienter uden sygdomserkendelse med ringe motivation for behandling, psykotiske med misbrug m.fl.