Distriktspsykiatri og OP-team Helsingør

​​Afsnit 2723 i Helsingør varetager distriktspsykiatrien og den opsøgende psykiatri i fire kommuner: Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​

​Målgruppe
Vores målgruppe er patienter over 18 år med skizofreni, maniodepressivitet, organiske lidelser og personlighedsforstyrrelse evt med misbrug. En del af vores patienterne har dom til behandling. 

Lægerne har desuden konsultative opgaver til de særlige døgninstitutioner i området, Lindevang, Johs. Hages Hus og Fabianhus samt en række mindre bosteder.

Indsats
Vores undersøgelse og behandling er baseret på en tværfaglig opsøgende, fleksibel, mobil og vedholdende indsats. 

Behandlingen foregår enten på Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør, men kan også efter behov foregå i patientens eget hjem eller i kommunens lokaler. 

Behandlingen er individuelt organiseret. Alle patienter har i princippet to behandlingskontakter fx læge og sygeplejerske.

Derudover er der løbende gruppetilbud, fx psykoedukation, der handler om at blive klogere på egen sygdom og hvordan man mestrer den, social færdighedstræning, problemløsning, stemmehørergruppe og kost-og-motion. 

Henvisning
Henvisning til distriktspsykiatrien foregår via praktiserende læger, døgnafdelinger samt andre psykiatriske afdelinger. OP-teamet kan opsøge patienter på særlig foranledning.

Personale
I distriktspsykiatrien er der 

 

  • 6 læger
  • 1 afdelingssygeplejerske
  • 8 specialkonsulenter/sygeplejersker 
  • 3 psykologer
  • 3 ergoterapeuter
  • 3 socialrådgivere
  • 1 fysioterapeut

 

I OP-teamet er der 

 

  • 1 læge
  • 1 teamleder/sygeplejerske
  • 9 kontaktpersoner (sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog og social- og sundhedsassistent)

 

Der er et sekretariat for de administrative opgaver med i alt 6 sekretærer.

Samarbejde
For at sikre en sammenhængende og effektiv behandling samarbejder vi ad hoc med pårørende, kommunernes socialpsykiatri, kommunernes hjemmeplejeordninger, Kriminalforsorgen, praktiserende læger og andre psykiatriske afsnit.  

Redaktør