​​​​​​​​​​​​​​​​

Psykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2723

​​Afsnit 2723 i Helsingør varetager ambulant opsøgende psykiatri i fire kommuner: Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov. ​

Psykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2723 tilbyder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Patienterne er over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, maniodepressivitet, organiske lidelser og personlighedsforstyrrelse evt. med misbrug. En del af vores patienterne har dom til behandling. 

Vores  behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, mobil og vedholdende indsats. 

F-ACT
Vi arbejder efter FACT-metoden. 
FACT står for Flexible Assertive Community Treatment , på dansk: ”Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling”

• Fleksibel betyder, at behandlingen tilpasses og følger patientens behov

• Udgående betyder, at behandleren kommer til patienten, når der er brug for det

• Opsøgende betyder, at behandleren tager kontakt til patienten, også hvis der er perioder hvor han/hun ikke tager kontakt

Hvad er et FACT team
Alle medarbejdere er fordelt i FACT-teams, som i fællesskab behandler den enkelte patient. Et FACT-team består af både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, læger og recoverymentorer. 
Patienter tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra FACT teamet i starten af behandlingsforløbet og i perioder, hvor der opleves en forværring af sygdommen. Når patienten er i bedring, eller hvis sygdommen er i ro, modtager man regelmæssig kontakt i løbet af året.

Hvad består behandlingen af?
Behandlingen består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. Behandlingen er kendetegnet ved:
• Individuel behandling i samarbejde med patienten og baseret på patientens behov
• Efter aftale behandling hjemme hos patienten
• En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvar for behandlingen
• Hyppigere og tværfaglig behandling, når der er behov for det
• Mulighed for samarbejde med pårørende

Behandlingen foregår enten i hjemmet eller på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør. Behandlingen er individuelt organiseret.

Derudover tilbyder vi gruppetilbud, fx psykoedukation, der handler om at blive klogere på egen sygdom og hvordan man mestrer den, social færdighedstræning, problemløsningsgrupper, stemmehørergruppe samt kost-og-motionsgrupper. 

Samarbejde
For at sikre en sammenhængende og effektiv behandling samarbejder vi ad hoc med pårørende, kommunernes socialpsykiatri, kommunernes hjemmeplejeordninger, Kriminalforsorgen, praktiserende læger og andre psykiatriske afsnit.  

Henvisning
Henvisning til Psykiatrisk Ambulatorium Afsnit 2723 foregår via praktiserende læger, døgnafdelinger, andre psykiatriske afdelinger samt socialpsykiatrisk personale. 


Redaktør