Distriktspsykiatri og OP-team Hillerød

​​Afsnit 2025 i Hillerød varetager distriktspsykiatrien og den opsøgende psykiatri i tre kommuner: Hillerød, Allerød og Rudersdal.

​​

Patienter i distriktspsykiatrien er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, maniodepressivitet eller personlighedsforstyrrelse evt kombineret ​med misbrug.

Vores  behandling er baseret på en tværfaglig opsøgende, fleksibel, mobil og vedholdende indsats. 

Behandlingen foregår enten på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød, men kan også efter behov foregå i patientens eget hjem.

Behandlingen er individuelt organiseret og alle patienter har deres egen behandlingskontakt.

Derudover tilbyder vi løbende gruppetilbud, fx psykoedukation, der handler om at blive klogere på egen sygdom og hvordan man mestrer den, social færdighedstræning, problemløsningsgrupper, stemmehørergruppe samt kost-og-motionsgrupper. 

Henvisning
Henvisning til distriktspsykiatrien foregår via praktiserende læger, døgnafdelinger, andre psykiatriske afdelinger samt socialpsykiatrisk personale. 


Redaktør