Ambulatorie B

​​Ambulatoriet behandler personer med personlighedsforstyrrelser af moderat til svær grad. Personlighedsforstyrrelsen skal kunne afhjælpes ved specialiseret ambulant behandling.

Behandling på Ambulatorie B
Et centralt element i behandlingen består af psykoterapi. Vi samarbejder med patienten om at få indsigt i, og bearbejde de psykologiske problemer, vaner og mønstre, der ligger til grund for personlighedsforstyrrelsen. Behandlingsteamet arbejder målrettet ud fra en mentaliseringsbaseret behandlingsramme (MBT). Mentalisering handler om evnen til at kunne forstå sig selv og andre, gennem at opfatte og tolke egen og andres mentale tilstand. Denne evne er afgørende for at etablere og vedligeholde nære relationer til andre. I terapien arbejdes der med at hjælpe de henviste patienter med at udvikle en mere robust mentaliseringsevne.

Vi bestræber os på at være tydelige i vor​ kommunikation ved at informere patienterne om de rammer som behandlingen har, og de muligheder vi har for at tilbyde hjælp og støtte.

Differentieret behandling
Behandlingstilbuddet er differentieret efter hvor meget hjælp, den enkelte har behov for. Patienterne får tilbud om:

  • Psykoedukation (undervisning som led i behandling)
  • Psykoterapeutisk behandling i gruppe én gang om ugen
  • Individuelle samtaler
  • Eventuel supplerende behandling i form af temagrupper ​
  • Evt. medikamentel behandling

  • Pårørendemøder​

Sammensætningen af tilbuddet er forskelligt fra patient til patient. Almindeligvis varer det mellem ca. 5 måneder og 1 år.

Kvalitetssikring af behandlingsforløbet
Vi beder patienten om at besvare forskellige spørgeskemaer om deres tilstand, symptomer og oplevelser både før, under og efter behandlingsforløbet. På den måde kan vi kvalitetssikre vores behandlingstilbud og ændre og justere dette efter behov. Det er af stor betydning for os, at patienterne tager sig tid til at svare. Vi gennemgår besvarelserne med patienten ved første samtale og ved afslutningen.


Redaktør