Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN)

KFR repræsenterer Region Hovedstaden i styregruppen for Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN).

Netværket blev etableret i 2012, og har til formål at styrke forskning i dansk retspsykiatri. Netværket udgør en ramme for samarbejde mellem de fem regioner og andre institutioner og enheder i forhold til bl.a. forskningsprojekter, diskussion af ny viden på både nationalt og internationalt niveau, videns- og erfaringsdeling, samt uddannelse og opkvalificering af forskere inden for området - herunder bl.a. initiering af nationale konferencer.

Forsknings- og udviklingskonference 2020 udsat pga. COVID-19
Retspsykiatrisk ForskningsNetværk har igennem længere tid forberedt en ny national forsknings- og udviklingskonference. Den skulle være afholdt i Skejby 24. november 2020. Som følge af Covid-19 situationen og begrænsninger i uddannelses- og konferenceaktiviteter, er vi imidlertid nødt til at udsætte arrangementet til 2021. Der er endnu ikke fastlagt en ny dato.


Redaktør