Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag - professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling

​Nyt KFR arbejdspapir 5/2020

Vent...

​Kompetencecenter for Retspsykiatri har kortlagt misbrugsbehandlingen i den specialiserede retspsykiatri i RHP. I oplægget præsenteres hovedresultater fra fokusgruppeinterviews med ansatte i den specialiserede retspsykiatri.

Der er mange fortællinger om misbrug - både blandt ansatte i psykiatrien og blandt psykiatriske patienter. Der er ligeledes mange fortællinger om forekomst af misbrug blandt retspsykiatriske patienter, herunder fortællingen om, at denne patientgruppe skulle være særligt og meget mere misbrugende end almenpsykiatriske patienter. Fortællinger og antagelser er der således mange af, men mere systematisk viden om omfanget af misbrug og misbrugsdiagnoser, hvilke kliniske tilgange, der anvendes i tilbud om misbrugsbehandling til retspsykiatriske patienter og hvilke forståelser af og syn på misbrug, der er i spil, er meget sparsom. 

Systematisk viden om professionelles forståelser af misbrug og deres syn på udfordringer i misbrugsbehandling er en væsentlig forudsætning for at kunne tilrettelægge og ivaretage indsatser og behandlingstilbud på dette område.

Undersøgelsen er udført i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor