Viden om risiko for forråelse, udbrændthed, omsorgstræthed og holdning til kriminalitet blandt professionelle

​KFR Videndeling - september 2020

Vent...

KFR har igennem nogen tid overvåget og indsamlet litteratur mv. i forhold til belastninger ved omsorgsarbejde. 

Feltet er bredt og er præget af mange forskellige begreber, herunder risiko for forråelse, udbrændthed/burnout syndrome, og omsorgstræthed/compassion fatigue. Dette er ikke en systematisk eller udtømmende oversigt, men der peges her på en række artikler mv., som vurderes relevante for klinisk praksis, og som kan være et sted at starte, hvis man vil læse sig ind på dette område.

For ansatte i RHP kan fuldtekst-versionen af de engelsksprogede artikler hentes via medarbejderlogin (Københavns Universitetshospital) på Det Kongelige Bibliotek med BamID og password på www.kb.dk. Du er også velkommen til at kontakte KFR, så skal vi være behjælpelige.

Litteraturoversigt

Interaktion mellem retslige patienter og personale

  • Hammerström et al: The path of compassion in forensic psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, 2020 https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.07.027
  • Møllerhøj & Stølan: 'First and foremost a human being…' user perspectives on mental health services from 50 mentally disordered offenders. Nordic Journal of Psychiatry, 72 (8), 593-598. https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1502352
  • Stølan & Møllerhøj, 2018: "De respekterer mig og jeg respekterer dem…" – om retspsykiatriske patienters oplevelser af relationer og interaktioner. Psykiatrisk Sygepleje, september 2018, 31-39.
  • Stølan & Møllerhøj, 2018: Også retspsykiatriske patienter har håb og drømme for fremtiden. Fag & Forskning, 2, 2018,  62-67.

Risiko for forråelse

Udbrændthed

Omsorgstræthed

Syn på og holdninger til kriminalitet hos professionelle

  • Bandara, Sachini N et al. "Mental Health Providers' Attitudes About Criminal Justice–Involved Clients With Serious Mental Illness." Psychiatric Services 69.4 (2018): 472–475.  https://doi.org/10.1176/appi.ps.201700321
  • Askola, R. et al: The therapeutic approach to a patients criminal offense in a forensic mental health nurse patient relationship - the Nurses' Perspective. Perspectives in Psychiatric Care, 53, 2017, 164-174 DOI 10.1111/ppc.12148
  • Harris, Derith M, Brenda Happell, and Elizabeth Manias. "Working with People Who Have Killed: The Experience and Attitudes of Forensic Mental Health Clinicians Working with Forensic Patients: Working with People Who Have Killed." International journal of mental health nursing 24.2 (2015): 130–138. https://doi.org/10.1111/inm.12113

Diagnosespecifikke problemstillinger

  • Beryl, R, and B Völlm. "Attitudes to Personality Disorder of Staff Working in High-Security and Medium-Security Hospitals." Personality and mental health 12.1 (2018): 25–37. DOI https://doi.org/10.1002/pmh.1396


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor