Ny artikel:Tilgang, timing og tillid - ​et praksiseksempel på integreret behandling i et lukket retspsykiatrisk afsnit

Vent...

I artiklen  beskrives et konkret patientforløb, hvor de involverede har oplevet en indsats og et samarbejde, der har fungeret godt. Et samarbejde, der har gjort en forskel for den enkelte patient og som har understøttet hans personlige recoveryproces og hans håb for fremtiden. 

Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem KFR og aktørerne i patientforløbet (patient, kontaktperson og afdelingssygeplejerske) og publiceret i tidsskriftet Psykiatrisk Sygepleje, der udgives af Fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker i september 2021.

Dette praksiseksempel på indhold i og tilgang til stadiebaseret integreret behandling er et bud på, hvad man konkret kan gøre i forløb med psykisk sygdom og problematisk rusmiddelbrug. Dette "what to do?" blev i høj grad efterspurgt af personale i den specialiserede retspsykiatri i RHP i KFRs undersøgelse af misbrug og praksisser vedrørende misbrugsbehandling: Møllerhøj, J. & Stølan, L. O. (2020). "Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag…" Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. KFR Arbejdspapir nr. 5. Psykiatrisk Center Sct. Hans.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor