Læs ny artikel fra KFR om offender recovery

Hvad kendetegner recovery-processer for retspsykiatriske patienter, og hvad peger patienterne på som elementer, der kan fremme personlig recovery?

Vent...

For de fleste står arbejdet med at komme overens med såvel sygdom som kriminalitet på over lang tid og kan variere i intensitet. 

Artiklen demonstrerer, at det ikke kun er et individuelt og personligt arbejde og ansvar for den enkelte, men at der typisk også er behov for recovery-understøttende hjælp fra professionelle. Der er ikke mindst brug for, at professionelle hjælper med at italesætte og nedbryde strukturelle barrierer for recovery, som f.eks. stigma eller manglende muligheder for deltagelse i det omgivende samfund.

Møllerhøj, J.: Offender Recovery. Forensic Patient Perspectives on Long-Term Personal Recovery Processes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18 (12), 6260.

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/12/6260


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor