Nyt på hjemmesiden - mini-temaer om centrale problemstillinger indenfor det retspsykiatriske felt

Vent...

Som noget nyt arbejder vi her på hjemmesiden med en række mini-temaer. Mini-temaer er korte resuméer af centrale problemstillinger indenfor det retspsykiatriske felt og formålet er at bl.a. skabe overblik over de vigtigste hovedpointer indenfor den aktuelle litteratur på et område og generere afsæt for videre udforskning. 

Emnet for det første mini-tema er vold og alvorlig psykisk sygdom. Der er publiceret store mængder international forskningslitteratur, der diskuterer, hvorvidt der er sammenhæng mellem at have en alvorlig psykisk sygdom og at udøve vold mod andre. KFR har gennemgået ca. 50 udvalgte artikler publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter i perioden 2009-2021. Se mini-temaet om vold og psykisk sygdom eller find alle mini-teamer​ her​

Vi forventer løbende at publicere nye mini-temaer.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor