Retspsykiatrisk Forum: Vendepunkter – patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom

Vent...

Fredag 9. april kl. 13.30-14.30 kan du være med til forårets første arrangement i Retspsykiatrisk Forum. Her fortæller Jette Møllerhøj, leder i Kompetencecenter for Retspsykiatri om projektet Vendepunkter – patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom.

I oplægget præsenteres hovedresultaterne fra et kvalitativt forskningsprojekt, hvor formålet er at få mere præcis vide om, hvad patienter og pårørende peger på som afgørende vendepunkter i forløbet op til dom og i tiden mens foranstaltningen står på. Denne viden forventes at kunne bidrage til at forebygge debut og vækst af antal retslige patienter og til at understøtte personlige recoveryprocesser for dem, der allerede er idømt foranstaltninger.  

Arrangementet løber af stablen online og kan følges via Meet. Tilmeldingsfrist for deltagelse er d. 7. april 2021. Nærmere information om web-adresse og kodeord tilsendes efter tilmelding via mail til rhpkfr@regionh.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan

Med venlig hilsen 
Bo Andersen                                                         Jette Møllerhøj 
Centerchef                                                              Leder, seniorforsker, ph.d. 
Psykiatrisk Center Sct. Hans                             Kompetencecenter for Retspsykiatri 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor