Retspsykiatrisk Forum d. 11. juni: Patienters og professionelles erfaringer med 3-måneders depotbehandling med antipsykotika

Vent...

Fredag d. 11. juni klokken 13.30-14.30 kan du høre oplægget:

Patienters og professionelles erfaringer med 3-måneders depotbehandling med antipsykotika v/Liv Os Stølan, projektleder, Kompetencecenter for Retspsykiatri, RHP, og Jesper Riise, ph.d., Janssen Neuroscience

Behandling med antipsykotisk medicin er en væsentlig behandlingsindsats i mange patientforløb. I oplæggene præsenteres resultaterne fra to ny forskningsprojekter, der belyser både patienters og professionelles oplevelser og erfaringer med 3-måneders behandling med antipsykotisk depotbehandling. I begge studier indgår informanter fra Danmark. 

Liv præsenterer hovedfund fra NOMA - Nordic exploratory study of patient experiences of three-Monthly Antipsychotic treatment, der er et skandinavisk kvalitativt studie, hvor patienternes egne erfaringer er omdrejningspunkt. 

Jesper præsenterer resultaterne fra en omfattende international kvantitativ undersøgelse, REMISSIO, hvor de professionelles vurderinger lægges til grund. Formålet med studiet er at undersøge andelen af patienter, som opnår symptomatisk remission efter et behandlingsskifte fra depotmedicin givet hver måned (1-månedlig paliperidonpalmitat) til depotmedicin givet hver 3. måned (3-månedlig paliperidonpalmitat). Studiet er med til at belyse virkningen af 3-månedlig behandling i et set-up der er tæt på den kliniske hverdag, og bidrager med relevant viden om effekterne af længere behandlingsintervaller. 

Tilmelding
Arrangementet løber af stablen online og kan følges via Meet. Tilmeld dig via mail til rhpkfr@regionh.dkTilmeldingsfrist er d. 8. juni 2021.

Vi sender dig nærmere information inkl link til online deltagelse nogle dage før arrangementet.

Har du øvrige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Liv Os Stølan


Med venlig hilsen 
Bo Andersen                                                         Jette Møllerhøj 
Centerchef                                                              Leder, seniorforsker, ph.d. 
Psykiatrisk Center Sct. Hans                             Kompetencecenter for Retspsykiatri 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor