"Så de lod mig bare være …" – eksempler på veje fra psykiatrisk til retspsykiatrisk patient - ny artikel

Vent...

Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) har publiceret artiklen "Så de lod mig bare være …" – eksempler på veje fra psykiatrisk til retspsykiatrisk patient i det nye nummer af Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.

I artiklen analyseres to af de i alt 10 patientforløb, der indgår i KFR's igangværende projekt 'Vendepunkter. Et kvalitativt studie af patienter og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom'. KFR arbejder i øjeblikket på en samlet syntese, der omhandler alle 10 forløb, som vi forventer at publicere i løbet af foråret 2021.

Som det fremgår af artiklen har de medvirkende patienter samtykket til deltagelse, og er indforstået med, at disse sager kan være genkendelige. Alle informanter har aktivt tilkendegivet, at de ønskede, at vi skulle formidle viden fra disse forløb i håbet om, at de har læringspotentiale. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor