Skandinavisk undersøgelse af patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk depotbehandling med Trevicta - to nye artikler

Vent...

Kompetencecenter for Retspsykiatri har deltaget i en skandinavisk undersøgelse af patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk depotbehandling med Trevicta. Det er der kommet to artikler ud af:

  • Møllerhøj, J. et al. (2020): "I live, I don't work, but I live a very normal life" – A qualitative interview study of Scandinavian user experiences of schizophrenia, antipsychotic medication, and personal recovery processes. Perspectives in Psychiatric Care. 2020, 56, 2, 371-378. https://doi.org/10.1111/ppc.12444
  • Rise, M.B. et al. (2020): Patients' perspectives on three-monthly administration of antipsychotic treatment with paliperidone palmitate – a qualitative interview study. Nordic Journal of Psychiatry. 2020, Nov 5; 1-9. Online ahead of print. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1841289

Retslige patienter var af forskellige grunde ekskluderet i undersøgelsens design. De 24 deltagere repræsenterer imidlertid stor bredde og variation i forhold til alder, livsomstændigheder og problemstillinger. Det er ligeledes karakteristisk, at mange af dem har langvarig erfaring med at være i kontakt med behandlingspsykiatrien. Undersøgelsens forfattere vurderer, at det empiriske materiale som følge af den betydelige bredde og variation har analytisk generaliserbarhed, og at resultater og konklusioner fra denne undersøgelse vil være overførbare til andre dele af en psykiatrisk patientpopulation i en skandinavisk kontekst.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor