Vision og mission

​Vision

  • At bidrage til afstigmatisering af retspsykiatriske patienter
  • At skabe passende forstyrrelser i klinisk praksis
  • At være et fagligt fyrtårn på det retspsykiatriske område i Danmark

Mission

  • At videndele, udforme og udføre anvendelsesorienterede og praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske dagligdag i RHP


Redaktør