Trygfonden bevilliger millionbeløb til forskningsprojekt på CTP

​Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri (CTP) har fået bevilget 4 mio kr. fra Trygfonden til projektet ”Migranter og psykisk sygdom”.

​Af: Nina Flindt Temte


Trygfonden har givet en bevilling på 4 mio. kr. til projektet ”Migranter og psykisk sygdom”, som hovedansøger, forskningsleder Jessica Carlsson Lohmann og Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri (CTP) på Psykiatrisk Center Ballerup står bag.  

Det er 3. gang, at Trygfonden støtter forskningsprojekter på Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri med et beløb i den størrelsesorden. 

Bevillingen er søgt til det overordnede projekt ”Migranter og psykisk sygdom”, som er en samling af delprojekter med det fælles formål at forbedre udredningen og behandlingen af flygtninge og indvandrerpatienter i psykiatrien, herunder særligt for de traumatiserede flygtninge.  

I projektplanen er formålet formuleret som:
”With the research studies presented in this project plan, we aim to offer better treatment to migrants affected by mental disorders and thereby contribute to better quality of life. Striving for individually tailored treatment programmes will enable us to accommo date more patients, which will contribute to a reduced pressure on the health caProjekt re system in the future. Thus, we wish to further develop tools and clinical guidelines, with the purpose of generating a stronger evidence base on treatment effect, the central importance of culturally sensitive treatment and outcome measures and preventive initiatives”. 

Det er forskningsleder på Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri, Jessica Carlsson Lohmann, som med afsæt i et godt teamwork i forskergruppen, lægger navn til ansøgningen. Det er et team af seniorforskere og ph.d-studerende, som arbejder på delprojekterne som nu får glæde af bevillingen: Sabina Palic, psykolog, ph.d.;Charlotte Sonne, læge, ph.d.; Erik Vindbjerg, psykolog, ph.d.-studerende; Hinuga Sandahl, læge, ph.d.-studerende; Signe Skammeritz, læge, ph.d.-studerende og Laura Lindberg, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d-studerende. 

Desuden støtter bevillingen driften af de aktuelle projekter inklusive CTP’s forskningskoordinator, Henriette Laugesen og de studentermedhjælpere som er tilknyttet de respektive projekter. 

Læs mere på: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/transkulturel-psykiatri/Research/Pages/Projects.aspx

Redaktør