CTP forskning vil bane vejen for individualiseret psykiatrisk behandling af flygtninge

Grundet manglende viden om effekten af vestlig psykiatrisk behandling på traumeramte flygtninge, vil et nyt studie på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) undersøge hvilke behandlingsdele virker for hvem, og hvad der karakteriserer patienter med lavt udbytte.

Mangfoldige kulturelle faktorer og vanskelig adgang til forsøgsdeltagere gør forskning i transkulturel psykiatri til et meget komplekst felt. Derfor vides der bl.a. meget lidt om effekten af vestlig psykiatrisk behandling på traumeramte flygtninge. 

Tidligere CTP forskning har desværre vist, at behandlingseffekten hvad angår både medicin og psykoterapi er begrænset. Dog er identifikation af flygtningepatienter, som ikke profiterer af aktuel standardiseret behandling, og som ideelt set skulle tilbydes en mere skræddersyet behandling, ikke mulig endnu. Der er ganske få studier af behandlings-outcome prædiktorer i denne patientpopulation, og de er af meget varierende kvalitet.

I lyset af ovenfor, vil et nyt studie på CTP bidrage med mere viden på området. Studiet udarbejdes af CTP-ansatte psykolog Sabina Palic og bærer titlen Danish Database on Refugees with Trauma (DART) - Improving mental health care for trauma-affected refugees.

Sabina Palic vil bruge data fra den, på verdensplan, unikke danske forskningsdatabase Danish Database on Refugees with Trauma (DART), hvori patient- og behandlingsdata over syv år systematisk er blevet registreret.

Læs mere om forskningsdatabasen DART

I studiet vil data fra DART bruges sammen med state-of-art statistik (Latent Growth Mixture Modeling og Machine Learning algoritmer) for at identificere grupper af traumeramte flygtninge med forskellige udviklingsbaner i løbet af den standardiserede psykiatriske behandling.  Målet er at identificere robuste sammenhænge imellem grupper med forskelligt udbytte, samt deres tilhørende patient- og behandlingskarakteristika.

Ved at identificere hvilke behandlingsdele virker for hvem, og hvad der karakteriserer patientgrupper med lavt udbytte, kommer vi et skridt nærmere individualiseret behandling, som er mere effektiv og specifikt målrettet til forskellige patientbehov i gruppen af traumeramte flygtninge.


Redaktør