CTP skabte fokus på transkulturel psykiatri til NCP 2015

I denne måned var CTP stærkt repræsenteret på programmet ved The 31st Nordic Congress of Psychiatry in Copenhagen 2015 – 'Psychiatry works'.

29. SEPTEMBER 2015

Vi deltog først med symposiet From Pioneers to Scientists: Establishing Evidence-Gathering Models in Trauma Mental Health Services for Refugees som udelukkende bestod af præsentationer fra CTP medarbejdere. Vi var også med som del af et blandet symposium på baggrund af et nordisk samarbejde: Prevalence, presentation and interpretation of mental health symptoms across cultures.

Begge symposier var meget velbesøgte med stor interesse og samlet set en stor succes som kan være med til at sprede opmærksomhed og viden om det transkulturelle felt.

Redaktør