​Foto: Dansk Flygtningehjælp

CTP forskning fremmes med flere fondsmidler

Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 donerer et samlet beløb på 65.000 DKK til henholdsvis postdoc forsker og forskningsårsstuderende hos CTP.

Læge Charlotte Sonne har fået 50.000 DKK af Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 til sit postdoc projekt, som undersøger effekten af en intervention til nyankommne flygtninge i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Projektet vil bidrage med ny viden om forebyggelse og tidlig behandling af traumerelateret psykisk sygdom hos flygtninge.

Projektets resultater vil først og fremmest bedre psykisk sundhed og livskvalitet for mange flygtninge. Desuden er der potentiale for, at samfundet på sigt kan spare betydelige udgifter.

Læs mere om Charlottes projekt

Forskningsårsstuderende Hanieh Meteran fik 15.000 DKK af fonden. Beløbet kommer til at dække udgifter til en spændende konference efter eget valg, når hun har fået resultaterne fra sit projekt.

Haniehs projekt undersøger korrelationen mellem psykofysiologiske målinger og symptomsværhedsgrad hos traumeramte flygtninge og sammenligner dette med data fra personer der lider af skizofreni.

Målet er at opnå viden, der kan implementeres i og derved forbedre behandlingen af traumeramte flygtninge.

Læs mere om Haniehs projekt

Donationerne som disse fra Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 er højt værdsatte på CTP da forskning og muligheder for vidensdeling fremmes. Dette baner vejen for at CTP kan tilbyde den mest effektive behandling til patientgruppen.


Redaktør