Inge Genefke Award til Jessica Carlsson Lohmann

​Jessica Carlsson Lohmann fra CTP er netop blevet tildelt Inge Genefke Award

Vent...

​Hvert andet år tildeles Inge Genefke Award til en prominent person, som gennem mange år har gjort en fremragende indsats for behandling af torturofre og bekæmpelse af tortur i verden. 

Og nu er denne fornemme pris netop blevet tildelt Jessica Carlsson Lohmann fra CTP. 

Om tildelingen siger Jens Drachmann Bukh, klinikchef på PC Ballerup:
"Den fornemme pris er en stor og velfortjent anerkendelse af Jessica Carlsson Lohmanns mangeårige virke indenfor dette område og dermed af hele Kompetencecenterets arbejde med flygtninge med psykiske lidelser. Den tætte sammenhæng mellem klinisk og videnskabeligt arbejde, som har kendetegnet Jessicas karriere, er ikke bare en styrke for CTP, men også et forbillede for mange andre forskningsmiljøer i Region Hovedstadens Psykiatri"

Der plejer at være en officiel prisoverrækkelse,  men den er aflyst i år pga. COVID-19.

Den officielle motivation fra The Anti-Torture Support Foundationfor tildelingen  af Inge Genefke Award lyder:
"Jessica Carlsson har startet sin forskning med at gennemføre værdifuld forskning på torturoverlevere fra RCT. Jessica har vist et betydeligt videnskabeligt potentiale med undersøgelser af flygtninge med efterfølgende senfølger i form af psykiske problemer. 

Jessica har med sine primære forskningserfaringer hentet fra sin ansættelse på RCT/Dignity efterfølgende formået at udvide sit forskningsfelt med henblik på og nytte indenfor transkulturel psykiatri i sin stilling som forskningsansvarlig på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. 

Jessica har udover sin forskning udgået fra patientpopulationen tidligere på RCT, nu på Kompetencecentret også bistået behandlingsteam med kliniske vurderinger, undervisning og specifikke opgaver. Jessica har publiceret omfattende kvantitativ forskning og i sin nuværende funktion været vejleder for adskillige Ph.D studerende. 

Jessica har klar kompetence med hensyn til videnskabelige aktiviteter, kliniske resultater og undervisning- og uddannelseserfaring. Jessica er værdig til modtagelse af Inge Genefke prisen. Det er os en glæde at tildele dig denne pris"Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor