​Jessica Carlsson Lohmann (tv.) og Trine Nørregaard Hansen (th.)


Lederskifte i CTP

​Fra 1. august 2019 overtager Jessica Carlsson Lohmann og Trine Nørregaard Hansen den daglige ledelse af CTP fra Morten Ekstrøm.

Vent...

Siden etableringen i 2008 har overlæge Morten Ekstrøm været den daglige leder af CTP men det ændrer sig 1. august 2019. 

Stærkt inspireret af den nye KAG model (Kliniske Akademiske Grupper), hvor man tilstræber et meget tættere samarbejde mellem forskningen og klinikken, vil der fremover i CTP være en to-delt ledelse. Morten stopper som leder men fortsætter i CTP som almindelig overlæge. I stedet overtager Jessica Carlsson Lohmann ledelsesansvaret for forskning og Trine Nørregaard Hansen for klinikken i CTP.

De har begge mange års erfaring fra det transkulturelle felt og har i en årrække været en del af CTPs overlægegruppe. De har visioner om, ikke bare at videreføre CTPs arbejde, men at styrke såvel kompetenceudvikling, forskning og det kliniske arbejde på en række områder samt en ambition om at CTP bliver en stærk medspiller i den fremtidige udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor