Publicering om effekt af psykoterapi hos traumatiserede flygtninge med PTSD

​​Hvilke langtidseffekter har henholdsvis psykoterapi med Stress Management versus Kognitiv Omstrukturering hos flygtninge med PTSD? Det er nu blevet undersøgt af CTP i et samarbejde med University of Groningen, Holland.

Vent...

​Psykolog Maria Barhoma fra CTP har været primus motor på en 6- og 18-måneders opfølgning af et randomiseret studie som sammenligner effekten af psykoterapi med fokus på enten Stress Management eller Kognitiv Omstrukturering hos traumatiserede flygtninge med PTSD.

I den oprindelige trial blev der fundet bedring i begge grupper, men med en fordel til Stress Management i forhold til angstsymptomer.

I denne opfølgningsundersøgelse fandt vi at dem der havde fået Stress Management 18 mdr. efter afsluttet behandling havde en statistisk signifikant større bedring i forhold til somatisering, depressive symptomer samt angstsymptomer. Vi fandt ingen forskel mellem Stress Management og Kognitiv Omstrukturering i forhold til symptomer på PTSD.

Artiklen Stress management versus cognitive restructuring in trauma-affected refugees — A follow-up study on a pragmatic randomised trial er publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of Affective Disorder

Projektet er gennemført i samarbejde med University of Groningen i Holland som Maria Barhoma har været tilknyttet.

Få adgang til artiklen  - ikke open acess via dette link


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor