Stor bevilling til ph.d.-projekt om mødet mellem migrantpatienter og den ambulante psykiatri

Axel Muusfeldts Fond bevilger 150.000 DKK til ph.d. projekt af cand. scient. san. publ Laura Glahder Lindberg - CTPs forskningskoordinator. 

19. NOVEMBER 2015

Lauras projekt fokuserer på kulturel kompetence som kan føre til bedre kommunikation og forståelse mellem klinikere og patienter, og dermed forbedre flere aspekter af den psykiatriske behandling af migrantpatienter. Målet med projektet er, at forstå og beskrive hvad der vægtes af mødets parter i forhold til den psykiatriske behandling og håndtering af kulturelle problemer. Formålet er desuden at teste og evaluere den kliniske brugbarhed af en dansk oversættelse af The Cultural Formulation Interview.

Læs mere om projektetRedaktør