CTP starter opbygning af nyt forskningsnetværk

Nylig modtaget midler muliggør spændende forskningssamarbejde mellem CTP og Center of Excellence for Cultural Competence i New York.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) har modtaget 200.000 DKK af Uddannelses- og Forskningsministeriet: Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på at opbygge et nyt forskningsnetværk.

CTP vil i denne forbindelse påbegynde et forskningssamarbejde med Center of Excellence for Cultural Competence (CECC) i New York, som er absolut førende indenfor forskning i transkulturel psykiatri.

Samarbejdet vil blandt andet dreje sig om the Cultural Formulation Interview som CTP-medarbejdere Signe Skammeritz og Laura Lindberg arbejder med i deres ph.d. projekter.

Beløbet skal bruges til en rejse til New York i efteråret 2017 inklusivt et længere besøg for de to ph.d.-studerende.

Desuden har CTP planer om at arrangere et spændende seminar i forbindelse med et besøg af Professor Lewis-Fernandez fra CECC.


Redaktør