Forskningen på CNDR

​​Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning blev grundlagt i maj 2015 og forsker i de affektive lidelser med særligt fokus på de svære depressioner. Hovedformålet er at skabe viden, der kan bidrage til udviklingen af nye behandlingsformer samt til at individualisere de nuværende behandlingsmetoder, så det i højere grad bliver muligt at målrette den enkelte patients behandling.