​​

Fem forskningsprojekter modtager midler fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2023

Region Hovedstadens Psykiatris interne forskningspulje er udmøntet som en række ph.d.- og postdoc-stipendier til fem nye forskningsprojekter.

Vent...

De fem forskningsprojekter, der nu skal sættes i søen, spænder bredt og skal skabe ny viden inden for forskellige aspekter af behandlingen af psykiske lidelser.

Forskningsprojekterne omhandler blandt andet: 

  • ​Undersøgelser af, om virtual reality-baseret terapi kan hjælpe patienter med en spiseforstyrrelse.

  • Mere viden om de neuroanatomiske og kognitive langtidseffekter af ECT (elektrokonvulsiv terapi).

  • Et studie, der har til formål at afprøve et webbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk online behandlingstilbud med henblik på at hjælpe personer med seksuel interesse i børn til at undgå at handle på interessen og begå seksuelle overgreb.​

  • En mixed-methods undersøgelse, som består af både kvantitative og kvalitative metoder, der vil afdække ændringer i blandt andet forældres stressniveau og familiens interne relationer i forbindelse med familiebaseret terapi ved anoreksi hos børn og unge.

  •  En undersøgelse af om MR-scanninger kan gøre os klogere på neurale virkningsmekanismer ved terapeutisk behandling til børn og unge med OCD.​

Høj kvalitet og bredde i forskning i psykiatri

Forskningspuljen uddeler samlet til de fem forskningsprojekter cirka 8 mio. kr. Projekterne er alle treårige og har projektstart i 2023. Der er givet to ph.d. - stipendier og tre post doc stipendier: 

- Ph.d.- stipendium til forskningsprojektet: Age related brain morphology and cognitive outcome in maintenance ECT ved Anders Jørgensen. 

- Ph.d.- stipendium til: Dialogue study: A randomised clinical trial evaluating a virtual reality-based intervention for eating disorders ved Louise Glenthøj

- Post doc stipendium til: Unravelling the neural mechanisms of psychotherapy for obsessive-compulsive disorder - A randomized clinical trial with MRI ved Valdemar Uhre

- Post doc stipendium: Help wanted? Understanding barriers to help-seeking among individuals at risk for child sexual abuse and testing feasibility and preventive effect of a new, low-threshold preventive CBT intervention ved Susanne Bengtson

- Post doc stipendium til forskningsprojektet: Family functioning and adverse side effects of family-based therapy for anorexia nervosa. User perspectives and observed changes – a mixed method explorative study designed to inform a clinical trial testing treatment improvements ved Signe Holm Pedersen.

Du kan læse mere om hver af forskningsprojekterne på siden her​

I alt blev der indsendt 37 ansøgninger til Forskningspuljen ved Region Hovedstadens Psykiatri. Der var høj kvalitet og bredde i de indsendte ansøgninger. Den faglige bedømmelse foregår ved et eksternt bedømmelsesudvalg bestående af internationalt anerkendte professorer i psykiatri og børne-ungdomspsykiatri.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor