GENOPSLAG: Vi søger pårørenderepræsentanter til to mødefora

Ved første ansøgningsrunde modtog vi ikke et tilstrækkeligt antal ansøgere til stillingerne som pårørenderepræsentanter i Forum for forskning og Forum for kompetente medarbejdere. Derfor genopslås stillingsopslaget. 

Vent...

​​Rekruttering af pårørenderepræsentanter til Forum for forskning og Forum for kompetente medarbejdere 

Vil du have indflydelse på Regions Hovedstadens Psykiatri? Region Hovedstadens Psykiatri skal have en ny og forenklet struktur for tværgående og brugerinvolverende mødefora. Vi søger derfor tidligere eller nuværende pårørende, som ønsker at bidrage til at skabe et endnu bedre psykiatrisk hospital ved at indgå som medlemmer i vores mødefora. 

Ved første ansøgningsrunde modtog vi ikke et tilstrækkeligt antal ansøgere til stillingerne som pårørenderepræsentanter i Forum for forskning og Forum for kompetente medarbejdere, og derfor genopslår vi nu stillingsopslaget. 

​Den nye mødestruktur

Den nye mødestruktur skal understøtte en bred involvering af organisationen, så vi sikrer, at hele Region Hovedstadens Psykiatri er med i udviklingen og implementeringen af indsatserne i Region Hovedstadens Psykiatris Treårsplan 2022–2024 ”Sammen om god behandling”. 

I den nye mødestruktur er der også lagt stor vægt på involvering af patient- og pårørenderepræsentanter, der skal bidrage til bedre beslutninger til gavn for hospitalets patienter. 12 engagerede personer med erfaringer fra psykiatrien fordeles mellem de fire mødefora: 

 • Forum for kvalitet i behandlingen 
 • Forum for forskning 
 • Forum for recovery 
 • Forum for kompetente medarbejdere. 

Hvert forum skal have en patientrepræsentant, en patientsuppleant og en pårørenderepræsentant. Der er tale om en primært frivillig indsats båret af en lyst til at præge Region Hovedstadens Psykiatri. Antallet af møder pr. år varierer mellem de forskellige mødefora. Møderne varer som regel to timer. 

Opgaverne består bl.a. i at:

 • Deltage aktivt og konstruktivt i møder (inkl. mødeforberedelse). 
 • Samarbejde med de øvrige medlemmer af mødeforummet.
 • Skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet. 
 • Deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter.
 • Deltage i evt. arbejdsgruppersom nedsættes af forummet. 

​Ansøgerens profil – hvem er du?

Du skal have lyst til at repræsentere pårørende i driften og udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri og på konstruktiv vis kunne fastholde fokus på brugerperspektiverne. Og så forventer vi, at du: 

 • Kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale.
 • Kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde pårørendeperspektivet heri.
 • Er i stand til at bringe egne og andres erfaringer i spil på konstruktiv vis.
 • Er i stand til at repræsentere pårørende bredt i psykiatrien. 
 • Er positiv og har en anerkendende tilgang til andres synspunkter. 

​Vi tilbyder

 • Mulighed for at præge udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri.
 • En frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for samskabelse med fagpersoner og brugerrepræsentanter. 
 • Netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri.
 • Dækning af transportudgifter og kompensation for tidsforbrug honoreres med 800 kr. pr. møde (du skal selv oplyse beløbet til skat). 

Ansøgning – er du interesseret?

Er du pårørende og interesseret, så send en kort ansøgning til tone.nymann.nielsen@regionh.dk med angivelse afom du ønsker at ansøge til Forum for forskning eller Forum for Kompetente medarbejdere

Hvis du er interesseret i begge fora, bedes du angive den prioriterede rækkefølge og begrunde din interesse. 

Ansøgning​​sfrist 

Ansøgningsfristen er onsdag den 8. juni, kl. 12:00. Da stillingen er et genopslag, forventes samtaler at blive holdt løbende og evt. tilbud om udpegning snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. 

Har du spørgsmå​​​l til stillingen? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Tone Nymann Nielsen fra mandag den 30. maj på tlf. 9116 8939 eller sende dine spørgsmål til tone.nymann.nielsen@regionh.dk

Du kan læse mere om den nye mødestruktur her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor