Lup 2014: RHP's patienter føler sig som partnere i behandlingen

​9 ud af 10 patienter i Region Hovedstadens Psykiatri føler sig som partnere i egen behandling, viser årets Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri (LUP). ​

Patienter og pårørende føler sig i høj grad som partnere i behandlingen, når de eller deres nærmeste møder psykiatrien i Region Hovedstaden. Det viser den netop offentliggjorte LUP for 2014. Netop inddragelsen af patienter og pårørende i behandlingen er et stort indsatsområde, så det glæder vicedirektør Anne Hertz, at indsatsen slår igennem i årets LUP.

- Når vi lægger mange kræfter i at styrke brugernes deltagelse og medbestemmelse, så er det også tilfredsstillende at se, at vores indsats bliver bemærket af dem, som vi er til for. Vi ved, at patienter og pårørendes deltagelse i behandling er et vigtigt element i det at komme sig over psykisk sygdom, så det er jeg rigtig glad for, siger Anne Hertz.

Behandlet med respekt
Der er i det hele taget generelt stor tilfredshed med behandlingen i RHP. 9 ud af 10 besvarelser vedr. det samlede indtryk af behandlingen er således positive.
Den vurdering er stort set den samme som sidste år. 

Læs mere: Sidste års resultat i RHP​

Det er særligt mødet med Region Hovedstadens medarbejdere, der får ros af patienterne og de pårørende. 97 procent angiver, at de blev taget godt imod af personalet, ligesom patienterne føler sig behandlet med respekt, når de modtager behandling. Samme positive oplevelse af psykiatriens personale har de pårørende også. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Jeg er glad for, at vi i en travl og omskiftelig hverdag i så høj grad formår at tage så godt i mod vores patienter. Gensidig respekt, og det at møde patienterne i øjenhøjde er et enormt vigtigt aspekt i behandlingen – ikke mindst i psykiatrien. Det flotte arbejde vil jeg gerne rose vores ansatte for, siger hun. ​

Retspsykiatriske patienter får særskilt undersøgelse
Som noget nyt har patienter, indlagt i den specialiserede retspsykiatri, deltaget i LUP i år med en særskilt undersøgelse. Ifølge Danske Regioner, så er antallet af retspsykiatriske patienter firedoblet siden 1990'erne. Derfor er det vigtigt, at patienters oplevelser af kvaliteten i behandlingen også bliver undersøgt her.

I alt har 137 patienter på landsplan deltaget i undersøgelsen, heraf er 42 fra Region Hovedstaden. Patienterne på det specialiserede retspsykiatriske område svarer markant mere positivt end i resten af landet. 92 procent svarer godt eller virkelig godt på spørgsmålet om det samlede indtryk af behandlingen, mens den gennemsnitlige patienttilfredshed på landsplan er 75 procent.

Stadig plads til forbedring
Selvom der er mange positive elementer i årets LU​P, så er der plads til forbedring på flere områder. Generelt er patienterne og de pårørende ikke bekendte med den behandlingsplan, som skal lægges, når patienten starter behandlingen. Kun 57 procent af de indlagte patienter kender til deres behandlingsplan. Anne Hertz vil derfor sikre øget fokus på det område. ​​

- Behandlingsplaner er og skal være et centralt element i vores behandling. Den skal sikre tryghed og give viden og medbestemmelse på hvad, der skal ske i den tid, hvor behandlingen står på. Det er et centralt mål for os i psykiatrien, at behandlingsplanen bliver udarbejdet sammen med patienten og evt. de pårørende, så det vil vi holde skarpt øje med, og vi forventer en markant forbedring på det område i dette år. ​​​​​

Redaktør