Ny Retspsykiatri Sct. Hans er klar til indflytning

​En milepæl er nået: Det nye byggeri til retspsykiatrien er klar til indflytning i november. De nye rammer giver optimale betingelser for behandling af retspsykiatriske patienter.

Vent...

Det var længe ventet, og i september skete det: Byggeriet er færdigt, og nøglerne til den nye retspsykiatri er overdraget til Psykiatrisk Center Sct. Hans, der flytter ind i november.

- En følelse af historiens vingesus.

Sådan siger Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, der har været med fra starten, da visionen bag projektet begyndte at tage form for over ti år siden.

- Det er dejligt, at vi nu står med et færdigt byggeri, der om kort tid skal huse 126 patienter og flere hundrede medarbejdere fra Sct. Hans.


I forbindelse med nybyggeriet, som medarbejdere og patienter har døbt 'udsigten', bliver hele den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden samlet på Sct. Hans, der bliver landets største retspsykiatri. Foto: Adam Mørk

Rammer passer til nutidens behandling

Målet med nybyggeriet er at give optimale rammer for en behandling, der er skræddersyet den enkelte patients behov i retspsykiatrien.

Patienterne, der har en retslig dom, har ofte komplekse problemstillinger og forskellige grader af psykisk sygdom, der betyder, at de ofte er indlagt ganske længe - i gennemsnit mere end fire år.

Byggeprojektet blev endeligt godkendt i 2012, og i den mellemliggende tid er behandlingen i retspsykiatrien på Sct. Hans gennemgået en kolossal udvikling, som de nye rammer i højere grad kommer til at matche.

- Bygningen kommer til at afspejle den måde, vi ønsker at arbejde på, hvor vi som en del af behandlingen også bidrager til at ruste patienterne til at komme ud i samfundet og leve et liv så tæt på det normale som muligt, siger Martin Lund.

- Det er dejligt, at vi nu står med et færdigt byggeri, der om kort tid skal huse 126 patienter og flere hundrede medarbejdere fra Sct. Hans.
Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri

Håbet er også, at de nye og mere individuelle behandlingsforløb kan være med til at nedbringe indlæggelsestiden.

For eksempel kan der laves rehabiliterende aktiviteter i den store multisal og træningskøkkener. Enestuer og nem adgang til udendørsarealer i selve byggeriet skal være med til at give medbestemmelse og indflydelse på hverdagen for patienterne. Alle sengeafsnit har direkte udgang til indre, grønne gårdhaver. Foto: Adam Mørk

Ser frem til indflytning

I forbindelse med nybyggeriet samles hele den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden på Sct. Hans, der bliver landets største retspsykiatri.

Centerchef Bo Andersen glæder sig til, at patienter og medarbejdere om få uger kan flytte ind og tage hul på den nye hverdag.

- Det bliver godt at komme i gang med at afprøve alt det, vi har talt om og trænet så længe, og prøve det af i virkeligheden, siger han.Den store have i midten af byggeriet kan bruges af alle afsnittene af de patienter, der har mulighed for at komme ud. Foto: Adam Mørk


Der er stadig enkelte færdiggørelsesarbejder, før bygningen er helt færdig til indflytning, og medarbejderne er i fuld gang med at træne de mange nye arbejdsgange i forbindelse med ibrugtagningen af den store bygning.

Tak til medarbejderne

Bo Andersen er imponeret over medarbejdernes indsats.

- Uden deres viden og store engagement kunne det ikke lykkes. De har holdt gejsten oppe over et langt stræk i en spændende proces, der selvfølgelig også er udfordrende og indebærer store forandringer for alle, fortæller han.

Han håber, at det i forbindelse med de nye arbejdsgange bliver muligt at lave en mere håndholdt udslusning af patienterne efter indlæggelse.

- Og forhåbentlig får vi et endnu tættere samarbejde med blandt andet kommuner, Kriminalforsorgen og sociale myndigheder, siger Bo Andersen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor