​​​​​

Ny udgave af ’Guide til et godt hverdagsliv’

​Den populære ’Guide til godt hverdagsliv’ udkommer nu i en 2. udgave, der afspejler udviklingen inden for recovery med opdateret sprog og ​nye temaer. Guiden er velegnet til at facilitere samarbejdet mellem brugere og medarbejdere.

Vent...

​​Nu kan du bestille den nye udgave af 'Guide til et godt hverdagsliv,' der netop er blevet revideret og opdateret.

Guiden er delt op i fire temaer, der på en håndgribelig måde guider brugeren i forhold til at mestre hverdagen.​

  • Kan man blive rask?
  • Tag kontrol over hverdagen
  • Samarbejdet med andre
  • Udforsk dit nabolag
Guiden er udviklet af Peer-Partnerskabet i tæt samarbejde mellem brugere, pårørende samt social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Formålet er at styrke brugernes muligheder for at formulere og tage ejerskab for deres behandlings- og rehabiliteringsforløb ved at tydeliggøre handlemuligheder og skabe håb.​

Nye ønsker til guiden

Guiden kan anvendes som selvhjælpsredskab, men er især velegnet til at facilitere samarbejdet mellem brugere og medarbejdere.

Et stort ønske til 2. udgaven har været - udover ikke at ændre for meget, da guiden er et meget brugt værktøj i dag - i endnu højere grad at understøtte, at man som bruger selv kan forstå den situation man befinder sig i, når hverdagen holder op med at fungere på grund af ens psykiske lidelse. 

Det kan både handle om at tage stilling til hvad og hvem der hjælper, men også om at få bedre indsigt i ens reaktioner som fx misbrug, mani og stemmehøring.

I 2. udgaven er der også givet mere plads til fx indhold om traumer og triggere, og det er i højere grad beskrevet som en læringsproces, man selv kan tage del i, frem for udelukkende en specialiseret opgave.​

Fakta: Baggrund om 'Guide til godt hverdagsliv'


I 2022 er 'Guide til et godt hverdagsliv' blevet revideret som en del af projekt 'Peers som recoveryguider', der gennemføres i samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune og Peer-Netværket Danmark.

Projektet er støttet af TrygFonden.

Guiden blev i 2015 udviklet på basis af erfaringerne fra 'Udskrivningsguiden'​, der bygger på interviews samt workshops og er blevet gennemgået ord for ord af en referencegruppe bestående af psykiatribrugere, pårørende, centerchefer, psykiatere, socialrådgivere, kommunale udviklingskonsulenter mfl. 

Samtidig indgik erfaringerne fra undervisning og workshops med i alt 400 medarbejdere og 200 patienter på psykiatriske afdelinger. For at udvikle og prioritere temaerne i 'Guide til et godt hverdagsliv' blev der gennemført 24 interviews, syv fokusgrupper samt en række workshops. Sideløbende blev relevant litteratur gennemgået.​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor