RHP’s forskningspulje 2020 er nu fordelt

​​I alt har 11 forskningsprojekter modtaget bevillinger for et samlet beløb på 30 mio. kr. Midlerne bevilliges hen over en årrække. 

Vent...
Fire ph.d.-projekter og seks postdocs har modtaget midler fra RHP’s forskningspulje 2020. Herudover har et af RHP’s større forskningsprogrammer fået tilsagn om medfinansiering om 10 mio. kr., under forudsætning af, at der skaffes tilsvarende ekstern finansiering. 

Forskningspuljen understøtter høj forskningskvalitet

Ida Hageman.png

Ida Hageman, lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri


- Forskning er en grundforudsætning for, at vi kan udvikle behandlingen i psykiatrien, og derfor er forskningspuljen et vigtigt bidrag til at understøtte forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri, udtaler lægefaglig vicedirektør Ida Hageman. Hun uddyber: 

- I RHP prioriterer vi forskning højt, og med forskningspuljen kan vi hvert år tildele økonomisk støtte til forskningsprojekter, som kan skabe evidensbaserede resultater til gavn for klinikken og til en forbedret behandling af patienterne.  

Merete Nordentoft.jpg

Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København


Professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København skal lede det strategiske forskningsprojekt, der har modtaget en bevilling på 10 mio. I alt 522 børn på 15 år, hvis forældre har skizofreni eller bipolar sygdom samt børn af raske forældre, indgår i studiet, som kaldes ’The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 15’. Undersøgelsen er unik på verdensplan, fordi den er en opfølgning af en repræsentativ gruppe børn undersøgt i 7- og 11-årsalderen, hvor forskerne så, at børn af forældre med skizofreni allerede i syvårsalderen havde flere symptomer, nedsat neurokognition og påvirket motorisk funktion. 

- Jeg er meget glad for, at vi med puljemidlerne nu kan følge op og undersøge, om vanskelighederne er blivende, forværret eller forbedret hos den samme gruppe børn. Forhåbentlig kan vi samtidig opdage indikationer på begyndende psykisk sygdom, udtaler Merete Nordentoft.

Høj kvalitet i ansøgerfeltet 

Alle ansøgninger indsendt til forskningspuljen bliver bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg bestående af internationalt anerkendte professorer i psykiatri og børne- og  ungdomspsykiatri.

Det var bedømmelsesudvalgets vurdering, at kvaliteten af ansøgningerne ved dette års opslag generelt var højere end ved tidligere års ansøgningsrunder. Der er således væsentlig flere ansøgninger, der var kvalificeret til at modtage et stipendium, end der er midler til udmøntning. 


Om bedømmelsen af puljeansøgninger

Alle ansøgninger bliver fagligt gennemgået og vurderet af et eksternt bedømmelsesudvalg. Udvalget består af tre europæiske universitetsprofessorer i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Ingen af de tre bedømmere har tætte samarbejdsrelationer til forskere i RHP. 

Læs mere om forskningspuljens eksterne bedømmelsesudvalg her


 Indholdsredigering

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor