Region Hovedstadens Psykiatris årlige forskningsdag

150 forskere, klinikere, patienter og pårørende fik onsdag den 19. juni et godt indblik i bredden af RHPs aktuelle forskning. De havde nemlig deltaget i den årlige forskningsdag, hvor der også blev uddelt jurypriser til bedste fremlæggelser i plenum og på posters samt pulikumspris til bedste fremlæggelse i plenum.
Vent...

Det emmede af faglig respekt, nysgerrighed og stor spørgelyst fra kl. 8 til kl. 15 i Auditorium 1 og foyeren på Rigshospitalet på den årlige forskningsdag. Bredden i RHPs forskning var tydelig, men fælles for forskningsprojekterne er ønsket om og målet med at komme til en dybere forståelse af, hvad og hvordan vi forbedrer patienternes behandling.

RHP Forskningsdag_02.jpgI alt 52 posters blev hængt op i løbet af forskningsdagen.

 RHP Forskningsdag_03.jpg

Tre sessioner viste nuacerne i RHPs aktuelle forskning

11 forskningsprojekter opdelt i tre sessioner, fire ph.d.-afhandlinger og i alt 52 posters blev formidlet torsdag den 19. juni, da RHPs årlige forskningsdag blev afholdt på Rigshospitalet. De fire sessioner var ’billeddannende teknikker’, ’medicinske behandlinger’ og ’kognition’ samt årets ph.d.-afhandlinger. Ifølge vicedirektør Ida Hageman formåede programmet på en gang at vise nuancerne i RHPs forskning, men også hvor sammenhængende forskningen er:

- Det er vældig stimulerende at opleve fremlæggelserne, at gå rundt blandt posterne og opleve engagemenet og spørgelysten. Samtidig må jeg bare tage hatten af for forskernes formidlingsevne – der er tale om meget komplekst stof, der bliver fremlagt så enkelt som muligt. Det er vigtigt for alle tilhørere, som måske ikke har ekspertviden inden for de enkelte områder, men også vigtigt, fordi vi blandt publikum i år både havde pårørende og patienter, udtaler Ida Hageman.

KAGs kobler forskning og det kliniske arbejde

Ifølge Ida Hageman er forskere at betragte som kreative sjæle, der ligesom kunstnerne i vores samfund udfordrer det bestående, og som vedvarende stiller nye spørgsmål til den eksisterende behandling og opfattelse af sygdommene og deres årsager:

- Forskerne tænker hele tiden på, om vi kan gøre det bedre for patienten. De stiller spørgsmål og finder svar, og de skaber dybere indsigt og forståelse for lidelserne og behandlingen. Der er ingen tvivl om, at patienten er i centrum her – for det er dem, det hele handler om, uddyber Ida Hageman, og fortsætter:

- Vi er som samfund dybt afhængige af forskning. Den skubber til sundhedsudviklingen og giver os essentiel viden og indsigt i kompleksiteten af multifaktorielle lidelser. Vores kliniske akademiske grupper (KAGs) er et godt organisatorisk eksempel på, at vi kobler forskningen med det kliniske arbejde – og omvendt.

RHP Forskningsdag_04.jpg

Flot formidling af kompleks forskning

Professor og leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning Poul Videbech og overlæge Ulla Knorr, Psykiatrisk Center København, gav i deres oplæg til prisuddelingen udtryk for, at det havde været en svær opgave at skulle udvælge blandt alle fremlæggelserne, fordi alle var så godt formidlet.

Blandt de opstillede kriterier var derfor et krav om, at emnet skulle være pædagogisk enkelt præsenteret, fordi der blandt publikum også var patienter og pårørende, og at der naturligvis skal være sammenhæng mellem data og resultater samt relation til psykiatriske patienter med kliniske problemstillinger.

Markant stemmesluger vandt publikums hjerte

Med hele 40 % af stemmerne gik publikumsprisen til Krzysztof Gbyl, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center Glostrup for fremlæggelsen af 'Effect of electroconvulsive therapy on cortical thickness in patients with depression – a longitudinal MRI study'.  Flere blandt publikum begrundede deres valg med, at fremlæggelsen var klar, tydelig, pædagogisk inden for klinisk relevant forskning, og at foredragsholderen var engageret og hans synspunkter skinnede igennem på en god måde.

Videnskabens veje - en podcastserie om RHPs forskning

Det er vigtigt at videndele vores forskning, og derfor brugte Ida Hageman også dagens anledning til at slå på tromme for RHPs egen podcastserie, Videnskabens veje. Her kan man høre vores forskere fortælle om deres fund og resultater.
- De er supergode, siger vicedirektør Ida Hageman. - Jeg lytter til dem på mange forskellige tidspunkter - fx i morges på cyklen. Jeg har hørt dem alle, og jeg glæder mig til, at der snart kommer flere.

> Fedt! Det må jeg høre - link til Videnskabens veje

En ære at være udvalgt til at fremlægge sin forskning

På baggrund af indsendte abstracts udvælger og sammensætter planlægningsgruppen programmet, så oplæggene  lever op til kriterierne om samlet set at repræsentere centrene og vise bredden i den aktuelle RHP-forskning.

Marie Kim Wium-Andersen, postdoc fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, præsenterede resultater fra projektet ’Antidiabetic medication and risk of dementia in patients with type 2 diabetes’.

Marie: - RHP sender et vigtigt og stærkt signal med en årlig dag dedikeret til forskning. Det betyder desuden, at vi kan videndele vores forskning, og at vi kan få respons på relevansen hos andre. At deltage en dag som i dag er utroligt spændende, fordi der er så mange, der lytter med og så meget spændende forskning, man kan blive inspireret af.

Ida: - Jeg føler mig beæret over, at vi er udvalgt til den mundtlige præsentation, fordi det også betyder, at vores forskning er blevet anerkendt og har interesse for andre. Og så har vi fået rigtigt mange gode kommentarer med hjem. Jeg håber, at alle os, der har fået mulighed for at præsentere på scenen og på posters, er med til at inspirere andre forskere eller igangsættelse af nye forskningsprojekter.

Marie og Ida Kim Wium-Andersen.jpgMaries søster, Ida Kim Wium-Andersen (t.v.), der er ph.d.-studerende på projektet ved PC København, har ligeledes deltaget i forskningen. Ida, der er på barsel med sin datter, Rose på 3,5 mdr. overværede fremlæggelsen.

RHP Forskningsdag_05 Jeff Zarp Petersen.jpg

Jeff Zarp Petersen, psykolog og ph.d.-studerende i NEAD Group, PC København, Rigshospitalet: - En dag som i dag viser bredden i vores felt, og hvordan fremtidig psykiatrisk behandling kan udvikles yderligere.

- Det er en fantastisk oplevelse at få lov til at præsentere sin forskning på RHPs Forskningsdag. Min præsentation af vores forskning var i år med fokus på metodemæssige optimeringer af kliniske behandlingsstudier, så det har været rigtigt spændende at indgå i sessionen om kognition, hvor blandt andet betydningen af hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder på tværs af psykiske lidelser blev diskuteret. Det er enormt stimulerende for en nysgerrig nørd som mig, udtaler Jeff Zarp Petersen, der er psykolog og ph.d.-studerende i NEAD Group, PC København, Rigshospitalet. 

___________________________________________________________

Overblik over fremlæggelser af forskning og ph.d.-afhandlinger

Session 1: Billeddannende teknikker

Ordstyrer: Professor Birte Glenthøj

 • Krzysztof Gbyl, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center Glostrup
  Effect of electroconvulsive therapy on cortical thickness in patients with depression – a longitudinal MRI study
 • Karen Tangmose, Psykiatrisk Center Glostrup
  Prediction error and glutamate in antipsychotic-naive patients with first episode psychosis
 • Søren Vinter Larsen, medicinstuderende, Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet
  Use of oral contraceptives is associated with altered serotonergic brain architecture
 • Tina Dam Kristensen, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København
  Kognitiv funktion hos individer i høj risiko for udvikling af psykose er associeret med globale forandringer i hjernens strukturelle netværk.

Session 2: Medicinske behandlinger

Ordstyrer: Professor Jimmi Nielsen

 • Gitta Wortwien, forsker, Psykiatrisk Center København
  Erythropoietins effekt på aldersrelateret kognitiv tilbagegang
 • Marco Møller, medicinstuderende, Psykiatrisk Center København
  Proinflammatory biomarkers are associated with pre-diabetes in patients with schizophrenia treated with clozapine or olanzapine
 • Marie Wium-Andersen, postdoc, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
  Antidiabetic medication and risk of dementia in patients with type 2 diabetes
 • Tine Houmann, overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
  Early treatment response to methylphenidate as a predictor for the long-term outcome in childhood ADHD  

Session 3: Kognition

Ordstyrer: Overlæge og klinisk forskningslektor Maj Vinberg

 • Jeff Zarp Petersen, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København
  Sammenhængen mellem funktionelle og kognitive vanskeligheder ved bipolar lidelse - forslag til fremtidige behandlingsstudier målrettet kognition
 • Vibeke Dam, psykolog, ph.d.- studerende, Neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet
  Negative affective biases and other cognitive disturbances in Major Depressive Disorder
 • Nicoline Hemager, ph.d., Psykiatrisk Center København
  Neurocognitive Functions in 7-Year-Old Children at Familial High Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder

Årets ph.d.-afhandlinger

Ordstyrer: Forskningsleder Kate Aamund

 • Julie Hagstrøm, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
  Emotionsregulering hos børn med Tourettes syndrom
 • Katrine Maigaard, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatriske Center
  Regulering og belønning hos børn med Tourette syndrom
 • Kirsten Borup Bojesen, ph.d., Psykiatrisk Center Glostrup
  Glutamate and GABA levels in antipsychotic-naïve patients with psychosis: Associations with cognitive deficits and treatment outcome
 • Michaela Høj, ph.d., Psykiatrisk Center Ballerup
  Implementering, tilpasning og udfoldelse af den uddannelsesrettede model RENEW-DK i to danske offentlige sektorer - En kritisk undersøgelse af facilitering af praksisændringer 

Du kan finde posteroversigt og abstracthæfte fra forskningsdagen på https://www.psykiatri-regionh.dk/forskning/forskningsarrangementer/Sider/Forskningensdagen-.aspx


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor