​​​​​​​​​​

Mindfulness og meditation

Selvom meditation, mindfulness og psykisk sundhed er et ret nyt forskningsområde, tyder meget på, at træning i mindfulness og meditation har en positiv effekt på din psykiske sundhed. ​​

​​Hvad er mindfulness og meditation egentlig?

Både meditation og mindfulness er metoder og teknikker til at håndtere negative tanker, tankemylder, svære følelser, smerter eller ubehag. ​

Dermed kan de have en gavnlig effekt på dine symptomer og hjælpe dig med at regulere dine følelser.

​Du kan starte her

Psykiatrifonden har udviklet Det Mentale Motionscenter med guidede mindfulness- og visualiseringøvelser, der kan hjælpe dig igang med mindfulness og meditation. 

Find Det Mentale Motionscenter hos Psykiatrifonden. 


Mindfulness
I mindfulness arbejder du med din opmærksomhed og mildhed overfor dig selv.

I mindfulness-øvelser bemærker du de tanker, følelser og fysiske sansninger, der dukker op, og du lærer at acceptere og slippe dem igen. På denne måde lærer du - på en kærlig måde - at tage dig af det, som er svært for dig. Det får både dit sind og krop til at give efter og slappe af. ​​


Meditati​​on
Meditation er en anden metode til at berolige sindet gennem fokus, koncentration og opmærksomhed.

Ligesom i mindfulness kan du ikke gøre noget forkert. Du træner bare dit sind og tanker til at gøre noget andet, end du plejer. Når du under meditation opdager, at koncentrationen er et andet sted, tager du den bare tilbage til det sted, du var før dine tanker stak af. 

Stilheden under meditation kan undertiden løfte sløret for den konstante strøm af tanker, vi alle har, og som vi normalt ikke lægger mærke til. Meditation lærer os at registrere disse tanker, være ok med dem uden at gøre mere ved dem. ​​​

Forskning beviser effekt

Der er meget ny forskning, der peger på, at mindfulness og meditation kan:

  • mindske symptomer på depression, angst, stress, bekymringstanker og craving efter stimulanser
  • forbedre din evne til at regulere dine tanker og følelser
  • mindske risiko for tilbagefald til et tidligere misbrug. 

​Korte øvelser er ofte e​​n god begyndelse

Mange steder i psykiatrien tilbyder meditation og mindfulness som led i din behandling, ligesom der findes en lang række tilbud i civilsamfundet. 

En god begyndelse er at tage kontakt til din primære behandler og tage en snak om din lyst til at praktisere meditation eller mindfullnes både under og efter din behandling. Måske kender behandleren til et tilbud, du kan have gavn af med de psykiske udfordringer, du har.  

Det er altid en god idé at starte med korte øvelser af 5-10 minutters varighed. Måske har du svært ved at koncentrere dig i begyndelsen, hvilket kan føre til frustrationer og selvbebrejdelser. Så start i det små. 

Vær tålmodig med dig selv

Ofte vil du også kunne opleve, at dine symptomer og sansninger i starten fremstår tydeligere. Det skyldes ganske enkelt, at du bliver mere opmærksom på dine symptomer, når de er der. 

Vær tålmodig og mild med dig selv. Det tager nemlig tid at lære mindfulness og meditation, fordi det tager tid at ændre din måde at reagere på tanker og impulser på.​​

Hvornår bør du være særligt opmærksom?


Hvis du lider af svær depression, ubehandlede traumer eller er i en periode med aktive psykotiske episoder, bør du være særligt opmærksom med meditation og mindfullnes.

Her bør du kun benytte særligt tilrettelagte øvelser sammen med terapeuter, som har solid erfaring indenfor både mindfulness og meditation​

Redaktør