​​​​​​​

Tilbud om kunstnerisk udfoldelse i Region Hovedstaden

​Nedenfor kan du finde en række spændende tilbud i Hovedstadsregionen, hvor du kan udfolde dig kunstnerisk og komme, som du er. 

​Nationalt Ce​nter for Kunst og Mental Sundhed

Psykiatrisk Center Amager

Hans Bogbinders Allé 3, 2.tv
2300 København S

Mail: info@ckms.dk

Hjemmeside: https://ckms.dk/

Alle, der får behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, kan bruge de tilbud, der er i Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed.

Hos Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed møder du et frirum og kan sammen med andre opleve fællesskab, erkendelser og nye former for samvær, som bygger på venlighed, tryghed, ligeværdighed, stærkt samarbejde og dialog. Her møder du andre igennem kunst og kreativt arbejde og alle bidrager til en omsorgsfuld stemning. 

Fountain House

Teglværksgade 22
2100 København Ø

Tlf: 3916 0910

Mail: vaerksted@fountain-house.dk

Hjemmeside: https://www.aftenskolenfh.dk/

​Kurserne i Fountain House tager udgangspunkt i ønsker fra kursister og medlemmer af Fountain House og rummer faglige, fysiske og kreative fag. De tilrettelægges, så de bedst muligt tilgodeser de udfordringer, du som psykisk sårbar kan have. Det betyder for eksempel, at undervisningen foregår i mindre grupper (5-8 deltagere) og afholdes i trygge rammer i Fountain House' lokaler. Undervisningen varetages af eksterne undervisere, der har erfaring med målgruppen.

 

Outside​ren

Heimdalsgade 37, 1. sal
2200 København N.

Tlf: 8111 7664

 Mail: redaktion@outsideren.dk

Hjemmeside: https://outsideren.dk/

Foreningen Outsideren er en frivillig brugerdrevet forening, hvor mennesker med psykiske lidelser producerer film, artikler og blogindlæg. De tilbyder også forskellige gruppeforløb, fx skrive- og fotogrupper. Du kan læse mere på deres hjemmeside under menupunktet "aktiviteter".

 

​Mam​ma Mia

Utterslev Torv 30
2400 København NV

Tlf: 6055 5601

Mail:

Hjemmeside: https://mmnv.dk/

Mamma Mia er et af Københavns kommunes ældste tilbud for mennesker med sindslidelser. Det er en selvejende institution lokaliseret i Nordvestkvarteret tæt på Utterslev Mose. Mamma Mia tilbyder et væld af muligheder for kreativ udfoldelse. Du kan læse mere på deres hjemmeside under menupunktet "skolehold".​

U-tur​n

Studiestræde 47
1455 København K

Mail: uturn@kk.dk

Hjemmeside: https://uturn.kk.dk/til-unge​

For unge mellem 13-25 år. Rådgivningen er åben mandag kl. 12-16 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-17. Hvis du også sidder med en lyst til at skrive, så kom og vær med i vores skrivegruppe. Vi skriver sammen, og læser tekster her på U-turn. Nogle gange arbejder vi også med foto, tegning eller andre kreative udtryksformer. Det suveræne i den kreative proces er, at den ikke arbejder hen mod noget der er et mål i sig selv. Vi skal ikke præstere men være sammen om teksten, og hvor den fører os hen.

 


Redaktør