KIT

​Koordineret Indsats på Tværs (KIT) er et projekt, hvor Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i samarbejde med tre kommuner i Region Hovedstaden har sat fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde. Målet er at kunne tilbyde børn og unge med psykisk sygdom eller psykiske udfordringer et mere sammenhængende og koordineret forløb på tværs af BUC og kommuner. 

Nedenstående skal gennemskrives...

Det er en kompleks opgave at skabe sammenhængende forløb for børn og unge med en psykisk sygdom eller psykiske udfordringer, da det ofte kræver hjælp og handling fra forskellige fagprofessionelle i både BUC og kommune. Det kræver tæt koordinering og sammenhæng på tværs for at kunne sikre den bedste udredning, behandling og støtte til barnet/den unge.

Projekt TIF tager afsæt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med hhv. ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelse. Et forløbsprogram er et organisatorisk redskab, der beskriver samarbejdet mellem forskellige parter og kan være med til at understøtte ensartet, høj kvalitet og sammenhæng i en indsats for specifikke målgrupper. Et forløbsprogram er baseret på den aktuelt bedste viden i forhold til at skabe kvalitet og koordination i indsatser, behandling og opfølgning på tværs af sektorer.

Formålet med projekt TIF er at tilpasse og implementere konkrete anbefalinger fra forløbsprogrammerne. I TIF løses det ved at bidrage til at optimere og udvikle samarbejdet mellem BUC og de tre samarbejdskommuner: Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe.

I TIF er BUC derfor gået sammen med kommunerne Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe om at:

 • Skabe bedre forudsætninger for samtidige forløb ved at sikre tidligere inddragelse, øget samarbejde og bedre koordinering på tværs af kommunen og BUC. Det sker ved, at: 
  • der udpeges ansvarlige kontaktpersoner i hver sektor.
  • der sendes skriftlig status om barnet/den unge tidligere og oftere end normalt både internt og på tværs er sektorer.
  • der laves ny struktur for netværksmøderne i BUC
  • der udarbejdes en fælles tværsektoriel plan, som er en gensidig forpligtende aftale mellem BUC og kommune, hvor de indsatser, der sættes i værk med udgangspunkt i barnet/den unges ønsker og behov, beskrives.  
 • Øge kendskabet til de forskellige sektorers arbejdsområder og samarbejdsmuligheder igennem fælles workshops og kompetenceudvikling.
   
 • Opkvalificere medarbejdere både i BUC og i kommunen ift. diagnoser, behandling, mødefacilitering og samarbejde.

Målgruppen i projekt TIF

Målgruppen i TIF er børn og unge, som både har behov for kontakt til kommune (Gentofte, Frederiksberg eller Gladsaxe) og BUC.

I første omgang udvikles og tilpasses tiltagene i samarbejde med udvalgte pilotafsnit i BUC; B103, Porten, B193, B294, B201/B29A samt sagsbehandlere og PPR-psykologer i samarbejdskommunerne. Efterfølgende er det målet, at tiltagene skal bredes ud og implementeres i resten af BUC og forhåbentlig i regionens resterende 26 kommuner.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med ADHD her 


Læs mere om Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression her


Læs mere om Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse her

Redaktør