​Nyt KFR Arbejdspapir 6/2021: Vendepunkter. Patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom

Vent...

Kompetencecenter for Retspsykiatri har undersøgt patienters og pårørendes erfaringer og fortællinger med forløb før og efter dom, ved hjælp af en række nedslagspunkter i 10 forskellige retspsykiatriske patientforløb.

Undersøgelsen giver indsigt i nogle af de centrale udfordringer, pårørende til retspsykiatriske patienter oplever i de forskellige faser før, under og efter dom til behandling eller anbringelse. Undersøgelsen giver ligeledes detaljeret viden om retspsykiatriske patienters oplevelser på forskellige tidspunkter i et ofte langstrakt behandlingsforløb.

Fortællinger fra pårørende illustrerer, at de ofte sidder inde med væsentlig viden om patientens udfordringer og ressourcer, og at der bør være lydhørhed i forhold til dette. Fortællinger og erfaringer fra patienter kan bidrage til en bedre og mere detaljeret forståelse af forløb forud for kriminalisering og retspsykiatrisk debut, men patientens ekspertise på og forventninger til eget liv er ligeledes centralt i den fremadrettede tilrettelæggelse af et rehabiliteringsforløb, der er rammesat af en psykiatrisk særforanstaltning. Når formålet med en særforanstaltning er at forebygge recidiv til kriminalitet, er det afgørende, at både patient, pårørende og de professionelle i patientens forløb har et helhedsorienteret fokus på samspillet mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold.

Læs hele undersøgelsen her.

Undersøgelsens resultater publiceres som en del af skriftrækken KFR Arbejdspapirer.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor