Nyt arbejdspapir fra KFR: ”…men jeg lever et meget normalt liv” - Patienterfaringer med tremåneders antipsykotisk behandling

KFR Arbejdspapir 7/2021

Vent...
I 2018 deltog KFR i et multicenter-studie med deltagelse fra Norge, Sverige og Danmark. Undersøgelsen fik navnet ‘NOrdic Exploratory study of patient experience of three-Monthly Antipsychotic treatment’; i daglig tale NOMA-study. 

Formålet med NOMA-undersøgelsen har været at tilvejebringe detaljeret viden om skandinaviske patienters individuelle erfaringer og oplevelser med antipsykotisk depotmedicin, givet med 3 måneders interval. I international sammenhæng er dette den første større europæiske undersøgelse, hvor patienternes egne erfaringer er i fokus. Resultaterne fra undersøgelsen er publiceret i to to fagfællebedømte engelsksprogede artikler (artiklerne findes som bilag i arbejdspapiret). 

De engelsksprogede artikler er udarbejdet på baggrund af en samlet analyse og syntese udarbejdet af KFR. Det er denne syntese, der nu publiceres i skriftrækken KFR Arbejdspapirer. Derved bliver det muligt at læse mere grundigt om erfaringer fra rekrutteringsprocesserne i de tre lande, om forskningsetiske og metodiske overvejelser, og at få et samlet indtryk af det empiriske materiale fra studiets 24 interviews.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor