CTP til DPS årsmøde

CTP var markant til stede ved dette års Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 17.-19. marts.

31. MARTS 2016

CTP deltog med ikke mindre end 5 videnskabelige posters. CTP lægerne Jessica Carlsson, Charlotte Sonne, Maja Nordbrandt, Signe Skammeritz og Hinuga Sandahl stod bag de forskellige posters.

Se også: Seneste CTP posters

Programmet bød blandt andet på en posterkonkurrence hvor Jessica Carlsson løb af med en flot andenplads for sin poster Effekt af psykoterapi til traumatiserede flygtninge.

Desuden stod Jessica bag symposiet Hjernen, PTSD og neuro-feedback. Her deltog, foruden Jessica, ph.d.-studerende Sigrud Uldall fra CTP, læge Karen Reiter, som har skrevet kandidatspeciale som studerende hos Jessica, samt neuropsykolog og forksningsleder Søren Andersen fra Veterancentret, som CTP samarbejder med.

Se også: CTP samarbejdspartnere

Endelig deltog læge Charlotte Sonne, som i øvrigt netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling, i den traditionsrige Knud Pontoppidan foredragskonkurrence, som er for yngre læger/forskere. Omdrejningspunktet for Charlottes foredrag var prædiktorer for behandlingsudbytte blandt traumatiserede flygtninge.


Redaktør