The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7, VIA 9, VIA 11, VIA 14 og VIA 15

Formål

Projektets målgruppe er børn født af forældre diagnosticeret med skizofreni eller bipolar sygdom. En national kohorte bestående af 522 børn og deres forældre blev etableret fra 2013-16 i VIA 7 og følges over tid. Oplysninger om bl.a. børnenes sociale, motoriske og kognitive udvikling, deres psykiske helbred og familiernes hjemmemiljø indsamles systematisk sammen med biologiske markører. Formålet er på lang sigt at kunne identificere specifikke faktorer som indikerer øget sårbarhed for udvikling af psykisk sygdom for individer med familiær disposition.


Projekter


Baggrund: Familiær risiko er den stærkeste enkelte faktor for udvikling af psykisk sygdom. Tidligere studier har vist tidlige tegn på afvigende udvikling hos børn født af forældre med skizofreni og i nogen grad bipolar sygdom, og risikoen for udvikling af psykisk sygdom er markant forøget. Trods dette er der i dag ikke udviklet sikre metoder til at identificere de mest sårbare individer, ligesom der ikke findes specialiserede forebyggende eller tidlige interventioner

Metode: En kohorte af 522 7-årige børn blev identificeret på baggrund af de danske registre i perioden fra 01.01.13 til 31.01.16: 202 børn har en eller to forældre, som på et tidspunkt har været diagnosticeret med skizofreni og 120 børn har en eller to forældre, som på et tidspunkt har været diagnosticeret med bipolar sygdom, mens 200 børn med forældre uden disse diagnoser, udgør en kontrolgruppe. Familierne er undersøgt grundigt indenfor følgende domæner: genetik, psykisk helbred og trivsel, social og neurokognitive funktioner, motorisk og sproglig udvikling samt hjemmemiljø.

Resultater: Der er pr. maj 2019 foreløbig publiceret 5 artikler om VIA 7. De overordnede resultater dokumenterer, at gruppen af børn født af forældre med skizofreni og i nogen grad også bipolar sygdom udviser adskillige tegn på forsinket eller afvigende udvikling, manglede kognitive færdigheder og begyndende psykisk sygdom, samtidig med at familierne oftere har lavere socioøkonomisk status og oplever flere belastninger i barnets tidlige år.

Diskussion: Familier ramt af psykisk sygdom valgte i høj grad at deltage i studiet trods et tidskrævende testbatteri. Kohorten følges op over tid i det omfang, økonomisk finansiering opnås. De foreløbige resultater tyder på et konkret behov for tidlig indsats, hvis senere sygdomsudvikling skal forhindres og vil på sigt give vigtig viden om, hvordan psykisk sygdom udvikler sig over tid.VIA 9 er en spørgeskemaundersøgelse, hvor to spørgeskemaer er sendt til hele kohorten af familier, som deltog i VIA 7. Det ene skema henvender sig til forældrene og omhandler tidlige tegn på psykisk sygdom, mens det andet skema retter sig mod børnene og deres selvoplevede selvværd i hverdagen. Svarprocenten var over 85.


Baggrund: Puberteten medfører store forandringer både psykologisk, biologisk og socialt. Der savnes opdateret viden om hvordan familiær disposition for psykisk sygdom viser sig lige inden puberteten og hvad der karakteriserer dem, som senere udvikler sygdom.

Metode: De 522 børn og deres forældre, som deltog i VIA7 indkaldes til første opfølgning i kohortestudiet. De fleste domæner følges op med samme metode, som i VIA 7, da instrumenterne er udvalgt til at kunne bruges til opfølgning. Denne gang bliver børnene også MR-scannet, og der samles biologisk materiale i form af blodprøver. Studiet startede 1.3. 2017 og forventes afsluttet i 1.3. 2020.

Der er udover selve kohortestudiet i VIA 7 og 11, udarbejdet kvalitative studier, som beskriver disse familiers levevilkår og subjektive betragtninger på forskellige emner.VIA 14 er en spørgeskemaundersøgelse, tilsvarende VIA 9-undersøgelsen, hvor to spørgeskemaer er sendt til hele kohorten af familier, som deltog i VIA 7 og VIA 11. Det ene skema henvender sig til forældrene og omhandler tidlige tegn på psykisk sygdom, mens det andet skema retter sig mod børnene og deres selvoplevede selvværd i hverdagen.


Baggrund: Puberteten medfører store forandringer både psykologisk, biologisk og socialt. Der savnes opdateret viden om hvordan familiær disposition for psykisk sygdom viser sig lige i puberteten og hvad der karakteriserer dem, som senere udvikler sygdom.

Metode: De 522 børn og deres forældre, som deltog i VIA7 og VIA11 indkaldes til anden opfølgning i kohortestudiet. De fleste domæner følges op med samme metode, som i VIA 7 og VIA11, da instrumenterne er udvalgt til at kunne bruges til opfølgning. Denne gang bliver børnene også MR-scannet, og der samles biologisk materiale i form af blodprøver. Studiet forventes at starte 1.3. 2021 og forventes afsluttet 1.3. 2024.


Samarbejde med andre projekter

VIA Family

Professor Anne Thorup, som er daglig leder af VIA 7 og VIA 11, er også projektleder for interventionsstudiet VIA Family, som udgår fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forskningsenhed i RHP. Projektet afprøver en tværsektoriel og tværfaglig, helhedsorienteret indsats for familier, hvor den ene forælder har en alvorlig psykisk sygdom. Resultaterne ventes i starten af 2021.

Sammen med seniorforsker Anne Ranning bidrager denne gruppe også til afprøvningen af den psykoedukative familiebaserede metode Beardslee's Family Talk, som starter i løbet af 2020.

Der er fra denne gruppe også udført flere registerstudier, som undersøger effekten af psykisk sygdom hos forældrene på forskellige områder hos børnene.

 

Medarbejdere

The Danish High Risk and Resilience study udgår fra to centre. Det andet center ligger i Århus, på Skejby Hospital og ledes af professor Ole Mors og seniorforsker, psykolog Vibeke Bliksted.

VIA 7

Ditte Ellersgaard, Nicoline Hemager, Katrine Søborg Spang, Camilla Jerlang Christiani, Birgitte Klee Burton, Anne Søndergaard, Maja Gregersen

VIA 11 

København: Anne Søndergaard, Maja Gregersen, Julie Marie Brandt, Mette Falkenberg Krantz, Sinnika Birkehøj Rohd, Martin Wilms, Åsa Kremer Prøsch, Jessica Ohland, Line Carmichael, Laila Ekstrøm, MD Jamal Uddin, Nicoline Hemager

Århus: Ole Mors, Vibeke Fuglesang Bliksted, Aja Neergaard Greve, Nanna Steffensen, Lotte Veddum, Christina Bruun Knudsen, Merete Birk, Anna Krogh Andreassen, Nanna Helle Johansen, Anna Maj Bundsgaard, Annette Bundgaard

Hvidovre: Line Korsgaard Johansen, Anna Hester Ver Loren van, Christian Bauer.

VIA 15 

København: Sinnika Birkehøj Rohd, Martin Wilms, Marie Nymand, Mette Enevoldsen, Jessica Ohland, Line Carmichael, Nicoline Hemager, Anne A. E. Thorup

Århus: Ole Mors, Vibeke Fuglesang Bliksted, Aja Neergaard Greve, Merete Birk, Annette Bundgaard, Andreas Færgemand Lauersen

Hvidovre: Line Korsgaard Johansen, Anna Hester Ver Loren van, Christian Bauer.Artikler
Redaktør