​​​

CHAL­LEN­GE Pro­jek­tet

Skizofreni og hørelseshallucinationer​.

​Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af Merete Nordentoft

Bagg​rund

Patienter med skizofreni har ofte hørelseshallucinationer, og i OPUS undersøgelserne fandt vi at 28 procent oplevede hørelseshallucinationer efter 2 år, trods antipsykotisk medicinering. Der er dokumenteret en vis affekt af kognitiv terapi, men der er mange som fortsat hører stemmer trods kognitiv terapi. Hørelseshallucinationerne kan være meget plagsomme og består ofte af stemmer, som opfordrer patienter til at gøre skade på sig selv eller andre, eller som kommer med nedladende kommentarer om patientens udseende eller fremtidsudsigter. I England er Avatar-terapien udviklet, og det er denne terapi vi vil afprøve i CHALLENGE projektet. I den eksperimentelle intervention i CHALLENGE deltager patienterne i en trialog mellem sig selv, terapeuten og den stemme de hører inde i hovedet. Ved brug af et stemmetransformationsprogram kan terapeuten optræde både som sig selv og som den stemme patienten hører inde i hovedet. Patienterne udsættes derved for den stemme de hører, og støttes af terapeuten i at sige fra overfor stemmen. Ved hjælp af et tegneprogram, skal patienten tegne et portræt af den stemme de hører.

I Challenge-projektet vil vi tilbyde patienter med vedvarende hørelseshallucinationer deltagelse i et randomiseret forsøg. Patienterne bliver randomiseret til enten et psykoterapeutisk forløb af 7+2 sessioner eller standardbehandling. Den psykoterapeutiske intervention tager udgangspunkt i Avatar Terapi (Craig et al., 2018). Patienten får i et virtual reality format og ved hjælp af en erfaren behandler mulighed for at komme i dialog med og potentielt svække generende stemmer.

Patienter i den eksperimentelle intervention opfordres til at tage et billede af den tegning af stemmen, som de har lavet, og de medgives en lydfil med den trialog de har haft med stemmen og terapeuten.Vi vil inkludere 256 patienter. Inklusionsperiode forventeligt november 2020- november 2022.

Inklusionskr​iterier:

• Alder: Fra 18 år

• Skizofrenispektrumlidelse (ICD-10: F20-F29)

• Hørelseshallucinationer igennem mindst tre måneder

• Patienten har vedvarende hørelseshallucinationer på trods af behandling med antipsykotisk medicin

eller patienten har tidligere afprøvet mindst to typer antipsykotisk medicin og havde da fortsat hørelseshallucinationer.

• Der er ikke ændret i patientens antipsykotiske behandling i de seneste 4 uger, og der er ikke planlagt ændring/justering i de kommende 3 måneder.

 

Eksklusion​skriterier:

• Patienten er diagnosticeret med organisk hjernelidelse

• Misbrug af psykoaktive stoffer i et omfang, der forhindrer deltagelse i terapi

• Patienten er ikke i stand til at udpege én bestemt stemme at arbejde med

• Hørelseshallucinationerne foregår på et fremmedsprog

• Patienten er ikke i stand til at indgå i psykoterapi på enten dansk eller engelsk

 

Effe​​​​​​kt

Vi vil undersøge hyppighed og belastning af hørelseshallucinationer efter end undersøgelse og ved senere opfølgning i den eksperimentelle gruppe og kontrolgruppen.


Redaktør